Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής

Προβληματισμοί για το Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας – Φοιτητές αντιμέτωποι με δύο επιπλέον εξάμηνα

Αντιδρούν οι φοιτητές των καθηγητικών σχολών για την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, Ασύμφορος ένας επιπλέον χρόνος σπουδών.

Σύμφωνα με τα foititikanea.gr: Οι φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους, δεν θα αποκτούν πλέον τη διδακτική-παιδαγωγική επάρκεια αυτόματα με τη λήψη του πτυχίου, αλλά θα αναγκάζονται να παρακολουθούν επιπλέον «ειδικό πρόγραμμα δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων. Ουσιαστικά προσαυξάνουν κατά ένα έτος τη διάρκεια φοίτησης. Προβληματισμοί της συνόδου των Κοσμητόρων των ΣΘΕ της χώρας, ως προς τα σημεία του νόμου που αφορούν στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ).

Η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών υπογραμμίζει πως η κατάργηση των ΦΕΚ από τον ερχόμενο Αύγουστο «δημιουργεί εύλογα μεγάλα προβλήματα, ιδίως για τους ήδη φοιτούντες, καθώς ανατρέπονται διασφαλισμένα (με βάση τα ισχύοντα κατά το έτος εισαγωγής τους) επαγγελματικά δικαιώματά τους, χωρίς μάλιστα, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκύκλιοι για τα ειδικά προγράμματα σπουδών που θα προσφέρουν τα μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας». Προσθέτει επίσης πως πέρα από την «υποβάθμιση των μαθημάτων του ειδικού γνωστικού αντικειμένου των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, τη μη επιστημονική τεκμηρίωση για αύξηση των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας από 30 σε 60 ECTS, δεν είναι επιστημονικά κατανοητός ο λόγος για τον οποίο η παρακολούθηση μαθημάτων ενός “Ειδικού Προγράμματος Σπουδών ΠΠΔΕ” προϋποθέτει επιτυχή εξέταση σε μαθήματα τριών ακαδημαϊκών ετών (σημείωση: η προϋπόθεση αυτή θα καθυστερήσει την αποφοίτηση πολλών φοιτητών). Τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ μεταξύ άλλων υποστηρίζουν ομόφωνα ότι τα ήδη εντεταγμένα στα υφιστάμενα και πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών μαθήματα, που οδηγούν στην απόκτηση της ΠΔΕ, πρέπει να συνεχίζουν να αναγνωρίζονται ως παρέχοντα την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια».

Σοβαρές αντιδράσεις από την πλευρά των φοιτητών εγείρει η απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για το “Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας”.

Ηλεκτρονική έκδοση και χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και τίτλων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Όπως υποστηρίζουν με την τελευταία τους ανακοίνωση, ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος προς την αύξηση του χρόνου των σπουδών του φοιτητή, κάτι που για ένα μεσαίο νοικοκυριό είναι οικονομικά μη βιώσιμο, ενώ έμμεσα ανοίγει ο δρόμος προς την ιδιωτικοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, εκπρόσωποι των φοιτητών υποστήριξαν πως πρέπει η Σύγκλητος να επανεξετάσει το συγκεκριμένο ζήτημα και να λάβει υπόψη την κοινωνική ωφέλεια.

Προβληματισμοί της συνόδου των Κοσμητόρων της χώρας, ως προς τα σημεία του νόμου που αφορούν στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας.

Προκηρύξεις γενικής: Έτοιμες για το Εθνικό Τυπογραφείο οι δύο προκηρύξεις

Μετά από κοινό αίτημα των Κοσμητόρων των Σχολών Θετικών Επιστημών των ΑΕΙ της χώρας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθηγητή κ. Οδυσσέα Ζώρα, σχετικά με το θέμα του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (άρθρο 99 του νόμου 4957/21.07.2022).

Η επιτροπή των Κοσμητόρων παρουσίασε τις θέσεις και τους προβληματισμούς της συνόδου των Κοσμητόρων ως προς τα σημεία του νόμου που αφορούν στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής & Διδακτικής Επάρκειας (ΠΠΔΕ).

Καθαρά ποσά των μόνιμων εκπαιδευτικών (πίνακας) – Ποιες κρατήσεις καταργούνται από 1/1/2023 στη μισθοδοσία για αναπληρωτές & μόνιμους εκπαιδευτικούς

Κύλιση προς τα επάνω