Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.)

Αναμορφωμένος  Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) –Πρόγραμμα συνεντεύξεων» ​ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με

Περισσότερα

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών – Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.)

Οριστικοί Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων 

Περισσότερα