Οι διαδικασίες αξιολόγησης και λογοδοσίας υποβαθμίζουν την ποιότητα της διδασκαλίας

Διαβάσαμε το σχόλιο του καθηγητή φιλοσοφίας της εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Περικλή Παυλίδη, με τίτλο “Περί αξιολόγησης και άλλων

Περισσότερα