ΧΡΟΝΟΔΡΑΓΡΑΜΜΑ

Ενημέρωση Patrea/pde για χρονοδιαγράμματα διορισμών και ανακοινώσεις

Μέσες άκρες είπε τα εξής όπως μας τα μετέφερε η Ομάδα Αναπληρωτές Μηδενικής:
Πάει για ακόμα πιο μετά η ανακοίνωση του συνολικού αριθμού των διορισμών. “Δύσκολο” να γίνει την άλλη εβδομάδα, όπως λέγανε κάποιοι και πιθανώς πάει για τη μεθεπόμενη, πρώτη βδομάδα του Ιούνη κατά πασα πιθανότητα.
Όταν γίνουν οι ανακοινώσεις, θα μιλήσουν μόνο για το συνολικό νούμερο σε γενική και ειδική, η κατανομή θα πάει για αργότερα.
Ένα συνολικό νούμερο θα ανακοινωθεί (στο οποίο δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα), αλλά θα “φανεί” από αυτό και η κατανομή.
Ο λόγος καθυστέρησης είναι ότι ακόμη δεν έχουν συμφωνήσει τα δύο υπουργεία, Παιδείας και Εσωτερικών, επι του συνολικού αριθμού διορισμών.
Κύλιση προς τα επάνω