ΥΠΑΙΘ: Συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης για διορισμούς και προσλήψεις αναπληρωτών

«Συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης διοικητικών υπαλλήλων και αποσπασμένων εκπ/κών της Δ/νσης Διορισμών και Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Περισσότερα