ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΠΣΥΔ / Αναπληρωτές: Τι ισχύει για την απενεργοποίηση της αίτησης – Τροποποίηση 1/10/23 έως 30/4/24

Προσοχή! Η αίτηση στο ΟΠΣΥΔ δεν ακολουθεί τους ίδιους κανόνες με αυτή στο ΑΣΕΠ. Αν απενεργοποιήσεις την αίτηση / Δεν υπάρχει δυνατότητα ΝΕΑΣ αίτησης.
ΟΠΣΥΔ / Αναπληρωτές: Τι ισχύει για την απενεργοποίηση της αίτησης – Τροποποίηση 1/10/23 έως 30/4/24
Ο εκπαιδευτικός/ΕΕΠ-ΕΒΠ έχει το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε επιθυμεί τα στοιχεία της αίτησής του ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ που θα χορηγηθεί. Η τροποποίηση γίνεται από το «ιστορικό αιτήσεων», επιλέγοντας το κουμπί «Προβολή/ Επεξεργασία» από τις διαθέσιμες ενέργειες δίπλα από την αίτηση.
Οι ειδικές προσκλήσεις και η ενισχυτική διδασκαλία είναι ΧΩΡΙΣΤΕΣ αιτήσεις και δεν έχει σημασία αν έχει υποβληθεί αίτηση Αναπληρωτή/Ωρομισθίου σε αυτή τη φάση.
  • α. Απενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο ΟΠΣΥΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/των αίτησης/αιτήσεων που απενεργοποίησε.
  • β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου.

 

Κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους 2023-2024 ενδέχεται να ενεργοποιηθούν οι διατάξεις περί έκδοσης ειδικής πρόσκλησης κάλυψης λειτουργικών κενών σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.

Στην περίπτωση αυτή επισημαίνεται ότι:

  • Αίτηση προτιμήσεων συγκεκριμένων σχολικών μονάδων μπορεί να υποβληθεί ακόμη και  αν δεν έχει υποβληθεί αίτηση προτίμησης περιοχών, υπό την παρούσα εγκύκλιο ή αυτή απενεργοποιηθεί από τον υποψήφιο.
  • Μπορούν να δηλωθούν ακόμη και σχολικές μονάδες, οι οποίες ανήκουν σε περιοχές πρόσληψης τις οποίες δεν έχει επιλέξει ο υποψήφιος με την παρούσα εγκύκλιο ή τις έχει αφαιρέσει.

Οδηγός δικαιωμάτων, αδειών, διαδικασίων αναπληρωτών 2023

ΟΔΗΓΟΣ: Το έργο του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης – Καθήκοντα εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης

Επικαιροποιημένος Οδηγός για τον νέο Αναπληρωτή εκπαιδευτικό 2023!!

Αφαίρεση περιοχών μπορούμε να κάνουμε, μετά τις 1/10 έως 30/4
366320444 10161447852081042 11113903326356892 n
Αφαίρεση Περιοχών Αίτησης

ΦΕΚ / Τροποποίηση τίτλων Ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

ΦΕΚ / Τροποποίηση τίτλων Ειδικοτήτων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). – Αλλαγή στους τίτλους 13 ειδικοτήτων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, όπου αναφέρεται ο παλαιός τίτλος της ειδικότητας νοείται ο νέος τίτλος και αντιστρόφως.

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οδηγίες για τους υποψήφιους στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων ΙΕΚ!

Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Στις κάτωθι ειδικότητες τροποποιείται ο τίτλος ως εξής:

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

 

ΙΕΚ

Τροποποίηση της κύρωσης του τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας

Τροποποίηση της κύρωσης του τελικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Συμβούλων Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ70 των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Αττικής και Στερεάς Ελλάδας

Το έγγραφο ΕΔΩ 

 

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για Οδηγούς Κατάρτισης ΙΕΚ!

 

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

Ενημέρωση για τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022

Σας ενημερώνουμε ότι στο ΦΕΚ 27/τ.ΑΣΕΠ/3-5-2022 δημοσιεύθηκε τροποποίηση της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 (ΑΣΕΠ 24) που αφορά στην προσθήκη πρόσθετου προσόντος για την ένταξη στον κλάδο ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών ως εξής:

Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (Π.Σ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38) ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Ε. του τρέχοντος έτους.

Το εν λόγω μοριοδοτούμενο προσόν υποβάλλεται στο ΟΠΣΥΔ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην  αριθ. πρωτ. 48779/Ε4/29-4-2022 (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60) Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) του Υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού.

Κύλιση προς τα επάνω