Σύλλογος Αριστοτέλης: Δεν αποδεχόμαστε τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας στα πλαίσια της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι πιέσεις στους συλλόγους διδασκόντων για να συντάξουν και να εγκρίνουν Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Το

Περισσότερα