Υπουργείο Εσωτερικών: Εγκρίθηκε η πρόσληψη 15.495 σχολικών καθαριστριών

Το προσωπικό καθαριότητας θα προσληφθεί με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους δήμους όλης της χώρας Στην πλήρη κάλυψη των αναγκών της

Περισσότερα