Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικών αποσπάσεις για το Σχολείο Ευρωπαικής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Εκπαιδευτικών αποσπάσεις για το Σχολείο Ευρωπαικής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης 

Α) του αριθ. 67729/Η2/16-6-2023  «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2023-2024» ΕΔΩ 

ΥΠ.ΕΣ: Eγκύκλιος για τον προγραμματισμό προσλήψεων στο δημόσιο 2024 – 2027

Β) του αριθ. 67719 /Η2/ 16-6-2023  «Ανακοίνωση–Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στα  ελληνόφωνα τμήματα και στις θέσεις διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας στο Ηράκλειο Κρήτης για το  σχολικό έτος 2023- 2024».ΕΔΩ 

Ενημέρωση για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας που εμφανίζεται ως διακριτή επιλογή προτίμησης στις δηλώσεις των αναπληρωτών

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι κατά τη φετινή διαδικασία των δηλώσεων προτίμησης περιοχών που αφορά τους υποψήφιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, εμφανίζεται ως διακριτή επιλογή το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου.

Το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας είναι το μοναδικό στην ελληνική επικράτεια, ανήκει οργανωτικά στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κρήτης και πάντοτε γινόταν ξεχωριστή επιλογή τοποθέτησης.

Μια διαφοροποίηση του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας συγκριτικά με τα Γενικά Σχολεία είναι ότι δημοτικό σχολείο και γυμνάσιο συνυπάρχουν κτιριακά και διοικητικά. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας γενικός διευθυντής της σχολικής μονάδας και δύο υποδιευθυντές (ένας για την πρωτοβάθμια και ένας για τη δευτεροβάθμια). Επίσης, σημειώνουμε και το διαφορετικό ωρολόγιο πρόγραμμα (όπως στη διάρκεια των διδακτικών ωρών, στο καθημερινό σχόλασμα της πρωινής υποχρεωτικής ζώνης στις 14:35, κ.ά.). Σε ζητήματα όπως προϋπηρεσία και εβδομαδιαίο διδακτικό πρόγραμμα, δεν υφίσταται κάποια διαφορά.

Περισσότερες πληροφορίες στις ιστοσελίδες:

https://seeh.eu/index.php/el/

https://www.pdekritis.gr/

Γιώργος Μακράκης
Πρόεδρος συλλόγου Ηρακλείου – Θεοτοκόπουλος 

Κύλιση προς τα επάνω