ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ

ΠΑΣΑΝ / για ανάληψη υπηρεσίας, δημοσιοποίηση κενών, σύσταση οργανικών, πιστώσεις αναπληρωτών, ειδική αγωγή & ενοποίηση ηλικιών 0-6 ετών

Ενημέρωση ΠΑΣΑΝ για ανάληψη υπηρεσίας, δημοσιοποίηση κενών, σύσταση οργανικών, πιστώσεις αναπληρωτών, ειδική αγωγή & ενοποίηση ηλικιών 0-6 ετών

Ακολουθεί η δημοσίευση του συλλόγου αναπληρωτών νηπιαγωγών ΠΑΣΑΝ

Χθες, 7/8/23, πραγματοποιήθηκε μία πρώτη επικοινωνία του ΠΑΣΑΝ με το Υπουργείο ώστε να μεταφερθούν οι θέσεις του Συλλόγου σε καίρια θέματα του κλάδου. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια της Διαδικτυακής Συνάντησης η οποία διήρκησε περίπου δύο ώρες εκπρόσωποι του ΔΣ του Συλλόγου συνομίλησαν με τη Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου, μεταφέροντας προβληματισμούς και προτάσεις, ενώ ζητήθηκαν και απαντήσεις σε φλέγοντα θέματα του κλάδου.

Μισθολόγιο Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών!!

Ειδικότερα:

1) Ενοποίηση: Το ΥΠΑΙΘΑ μέσω της ενοποίησης των ηλικιών 0-6 ετών στοχεύει σε ένα ενιαίο πρόγραμμα σπουδών με αρχή του τον παιδικό σταθμό, ώστε να υπάρχει συνέχεια αυτού και στις δομές Προσχολικής Αγωγής. Ουσιαστικά, πρόκειται για μία συστηματική προσπάθεια πρώιμης ανίχνευσης και πρώιμης παρέμβασης στις ηλικίες 0-4 ώστε οι μαθητές αυτοί να εισέρχονται στον χώρο του Νηπιαγωγείου έχοντας ήδη λάβει την Διάγνωση, μέσα από πρώιμους δείκτες, και μία πρώτη παρέμβαση από τον χώρο του Παιδικού Σταθμού. Υπήρξε δέσμευση πως η ενοποίηση αυτήν δεν υπάρχει καμία πρόθεση και δεν θα πλήξει το εργασιακό μας καθεστώς και την δίχρονη υποχρεωτικότητα, ενώ τονίστηκε πως η θέση των ΠΕ60 βρίσκεται αποκλειστικά στον χώρο του Νηπιαγωγείου. Επιπρόσθετα, τονίστηκε πως εδώ και αρκετό διάστημα η ίδια η Ευρώπη προτάσσει την σπουδαιότητα της Προσχολικής και η νέα Ηγεσία οφείλει να προσανατολιστεί προς την κατεύθυνση αυτή.

2) Ανάληψη Υπηρεσίας: Ο Σύλλογος μετέφερε την δυσαρέσκεια ολόκληρης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας ύστερα από ανεπίσημες πληροφορίες για ανάληψη υπηρεσίας συναδέλφων της Α Φάσης στις 7-8/9. Αυτό που μας μεταφέρθηκε είναι πως συντελείται μία μεγάλη προσπάθεια ώστε η ανάληψη Υπηρεσίας να ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου, ωστόσο ακόμα δεν είναι τίποτα σίγουρο, καθώς όπως ανέφεραν έχουν δημιουργηθεί θέματα με άδειες νεοδιόριστων, γεγονός που δυσχαιρένει την όλη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρθηκε πως αναμένουμε να γίνει πράξη η δέσμευση της κυρίας Μιχαηλίδου για σχολεία με πλήρη προσωπικό από την 1η Σεπτέμβρη και μας μεταφέρθηκε πως προσπαθούν ήδη προς αυτήν την κατεύθυνση. Αναφερθήκαμε εκτενώς στα οικονομικά θέματα που ανακύπτουν για την εκπαιδευτική κοινότητα από πιθανή ανάληψη μετά την 1η του μήνα, στα θέματα μοριοδότησης προϋπηρεσίας- ειδικά σε δυσπρόσιτες περιοχές- και σε θέματα που σχετίζονται με τη συμπλήρωση μορίων για το Ταμείο Ανεργίας του Καλοκαιριού.

3) Δημοσιοποίηση κενών: Προτάθηκε το πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας για πλήρη διαφάνεια των κενών και την κάλυψη αυτών τόσο στην Ειδική όσο και στην Γενική Αγωγή. Ουσιαστικά, ζητήθηκε δημοσιοποίηση των κενών ώστε να δημιουργούνται ίσες ευκαιρίες σε όλους τους συναδέλφους για εργασία στον τόπο συμφερόντων τους- όπου αυτό είναι εφικτό από την θέση τους στον Πίνακα- και να παύσουν φαινόμενα όπου συνάδελφος σε υψηλότερη θέση λόγω κενών που δεν δίνονται στην Α Φάση βρίσκεται πολύ πιο μακριά από Συνάδελφό του, με χαμηλότερη θέση, που θα προσληφθεί στην Β Φάση. Υπήρξε πλήρη αντίληψη της θέσης αυτής ενώ αντιπροτάθηκε μία Ψηφιοποίηση του myschool η οποία όπως αναφέρθηκε, θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε το σύνολο των κενών να καθίσταται γνωστό σε όλους. ΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΛΗΡΟΥΣ (ΑΜΩ/ΑΠΩ) – ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ – ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΑ

4) Σύσταση Οργανικών Κενών: Μεταφέρθηκε το πάγιο αίτημα του Κλάδου για σύσταση όλων των οργανικών κενών τα οποία προέκυψαν, ύστερα από την εφαρμογή της Δίχρονης Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ο κλάδος, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, παρά το γεγονός των προηγηθέντων διορισμών συνεχίζει να είναι ο κλάδος με τον μεγαλύτερο αριθμό προσλήψεων της Α Φάσης γεγονός που συνηγορεί στην ανάγκη σύστασης οργανικών κενών, τόσο στην Γενική Αγωγή, όσο και στην Ειδική, όπου και σε αυτήν τα νούμερα προσλήψεων της Α Φάσης εμφανίζουν αύξηση, καθώς οι Διορισμοί, αυτά τα έτη, σε αυτήν ήταν ελάχιστοι. Το αίτημα θα μεταφερθεί και αναμένουμε σχετική ενημέρωση, όπως ειπώθηκε.

5) Πιστώσεις και Προσλήψεις Αναπληρωτών: Μας αναφέρθηκε πως τα νούμερα θα κινηθούν στα περσινά επίπεδα, παρά το γεγονός πως υπήρξε παραδοχή για 4500 περισσότερες νέες εγκρίσεις στην Ειδική Αγωγή. Στο σημείο αυτό, τέθηκε το θέμα κάλυψης όλων των Παράλληλων Στηρίξεων από την Α Φάση και όχι η αντικατάσταση αυτών από Εκπαιδευτικό Παράλληλης Στήριξης που βρίσκεται στο χώρο του Σχολείου για άλλο μαθητή με 24ωρη Γνωμάτευση.

6) Ειδική Αγωγή: Αρχικά, έγινε αναφορά σε μη ασφαλή Τμήματα Ένταξης τα οποία «φιλοξενούνται» σε διαδρόμους Νηπιαγωγείων, γεγονός που δυσχαιρένει και πολλές φορές καθιστά αδύνατη την όποια εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, τέθηκε το θέμα παροχής εξειδικευμένου υλικού το οποίο καλείται ο εκπαιδευτικός να πληρώσει με δικά του έξοδα, κάτι το οποίο συμβαίνει και στον τομέα της Γενικής Αγωγής. Υπήρξε καταγραφή του αιτήματος και δέσμευση πως το θέμα θα τεθεί. Ίδρυση Νέων Τμημάτων Ένταξης: Αναφέρθηκε πως ιδρύθηκαν 47 και δεν συμπεριλήφθηκαν στους ήδη ελάχιστους 18 Διορισμούς Ειδικής, ωστόσο σε κάθε περίπτωση ως κλάδος θεωρούμε τον αριθμό αυτό ανεπαρκή καθώς ολόκληρες Περιφέρειες εξυπηρετούνται από 1 ή 2 Τμήματα Ένταξης, με αποτέλεσμα πολλά παιδιά να μένουν εκτός. Συνέχιση της Στήριξης Ειδικής Αγωγής και στα Ολοήμερα και Διευρυμένα Τμήματα των Νηπιαγωγείων: Η συγκεκριμένη πρόταση έδειξε να βρίσκει απόλυτα σύμφωνη την Σύμβουλο η οποία στάθηκε αρκετό χρόνο στον τρόπο που θεωρεί ο Σύλλογος πως κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, καθώς όπως ανέφερε το θεωρεί ένα σημαντικό βήμα στην εκπαίδευση των παιδιών αυτών. Προτάθηκε ως κοινωνικό αίτημα των γονέων η συνέχιση της στήριξης και όχι η παύση της με συνεπακόλουθη την παλλινδρόμηση του παιδιού και την αδυναμία συμμετοχής τους στην όλη διαδικασία. Παράλληλη Στήριξη: Μεταφέρθηκε στον Σύλλογο η ανάγκη μονιμότητας της Παράλληλης Στήριξης η οποία θα συνοδεύει το παιδί από την πρώτη μέρα στο Νηπιαγωγείο έως και το τέλος αυτού. Το πώς αυτό θα είναι εφικτό στην πράξη, δεν απαντήθηκε. Αλλαγή στο Νόμο Παράλληλης: Σε ερώτηση του Συλλόγου για το τί ακριβώς σημαίνει η αλλαγή αυτήν, η απάντηση που λάβαμε ήταν πως δημιουργείται μία Εθνική στρατηγική με στόχο την έγκαιρη διάγνωση των μαθητών για πρώιμη παρέμβασή τους. Διεπιστημονικές Ομάδες σε όλα τα Νηπιαγωγεία: Τέθηκε το θέμα ύπαρξης Διεπιστημονικών Ομάδων σε κάθε Νηπιαγωγείο της Χώρας ως πάγιο αίτημα του κλάδου με στόχο ακριβώς την έγκαιρη διάγνωση μαθητών.

7) Ασφάλεια Νηπιαγωγείων/ Συνθήκες Εργασίας: Μεταφέρθηκε το αίτημα εκπαιδευτικών και γονέων για κτίρια ασφαλή και επιβεβαιώθηκε από την Σύμβουλο η πρόθεση της νέας Ηγεσίας για βελτίωση κτιριακών υποδομών. Επιπρόσθετα, μεταφέρθηκε η ανάγκη βελτίωσης συνθηκών εργασίας των Νηπιαγωγών που ως κλάδος καλέιται να εργαστεί σε 25αρια Τμήματα, πολλές φορές ολομόναχη, χωρίς δυνατόητα διαλλέιμματος. Το συγκεκριμένο θέμα φάνηκε ήταν ήδη γνωστό στο Υπουργείο.

8) Στέγαση και Άδειες Μητρότητας αναπληρωτών: Οι άδειες μητρότητας φάνηκε πως βρίσκονται στο προσκήνιο συζητήσεων στην νέα ηγεσία, ενώ έγινε αναφορά σε πιθανότητα παροχής κάποιου μέτρου το οποίο να διασφαλίζει διαμονή σε εκπαιδευτικούς- τουλάχιστον μεγάλων και τουριστικών περιοχών.

9) Γραπτός ΑΣΕΠ: Για ακόμη μία φορά, μεταφέρθηκε η κάθετα αντίθετη θέση του κλάδου προς οποιαδήποτε επαναφορά γραπτού ΑΣΕΠ σε Προσλήψεις και Διορισμούς Εκπαιδευτικών. Η απάντηση ήταν πως δεν πρόκειται να αιφνιδιάσουν την εκπαιδευτική Κοινότητα και ακόμα καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί προς την υλοποίηση ενός Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ. Τονίστηκαν τα επιχειρήματά μας κατά του γραπτού ΑΣΕΠ, όπως αυτά μεταφέρθηκαν ήδη στον κύριο Κατσαρό από τους 5 Συλλόγους που βρέθηκαν στο Υπουργείο, και επισημάνθηκε από την πλευρα του Υπουργείου η ανάγκη αντιπροτάσεων προς την μην διεξαγωγή Γραπτού που, όπως τονίστηκε ξανά, δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδια και δεν έχει αποφασιστεί να γίνει.

Οδηγός Αναπληρωτή / Γενικές οδηγίες – Πριν την πρόσληψη – Μετά την πρόσληψη – Προς την απόλυση

Συνάδελφοι,

Ως ΠΑΣΑΝ θεωρούμε την χθεσινή ημέρα μία ιδιαιτέρως σημαντική ημέρα του κλάδου μας καθώς η φωνή μας εισακούστηκε στο ΥΠΑΙΘΑ, τέθηκαν προβληματισμοί, απόψεις και προτάσεις μας, ύστερα από απουσία ετών. Θεωρούμε πως ο δίαυλος επικοινωνίας με το Υπουργείο θα μας επιτρέψει την μεταφορά των όποιων προβληματισμών μας προς αυτό και στο κοντινό μέλλον θα μας οδηγήσει σε μία σειρά συναντήσεων με ιθύνοντες με στόχο της προάσπιση των συμφερόντων μας, την βελτίωση των εργασιακών μας συνθηκών και εν τέλει την βελτίωση του Δημόσιου Σχολείου και της ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης για τους μαθητές μας.

ΠΑΣΑΝ

Γραπτός ΑΣΕΠ: Πώς είναι δυνατό ένας τετράωρος διαγωνισμός να θεωρείται πιο αξιόπιστος από 6, 8 και 10 χρόνια σπουδών;

ΚΕΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ – ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας πανηγυρίζει για τους 8500 διορισμούς λέγοντας μάλιστα ότι έχουν καλυφθεί οι περισσότερες ανάγκες. Προφανώς κι έχει γίνει βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή την κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό, όμως για να συμβεί ολοκληρωτικά αυτό πρέπει να συσταθούν νέες οργανικές θέσεις για όλες τις ειδικότητες. Η συντριπτική πλειοψηφία των ειδικοτήτων που εργάζονται στα σχολεία είναι αναπληρωτές και αυτό αποδεικνύεται εύκολα από τις προσλήψεις που γίνονται κάθε χρόνο.

 

✏️ΠΕ 06 : Τα οργανικά κενά πριν τους φετινούς διορισμούς ηταν 431 και καλύφθηκαν τα 362. Όμως την περσινή χρόνια δούλεψαν ως αναπληρωτές 2719!!! Αντιλαμβάνεται κανείς ότι οι οργανικές θέσεις είναι ελάχιστες μπροστά στις πραγματικές ανάγκες.

 

✏️ΠΕ08 : Μετά τους περσινούς διορισμούς τα εναπομείναντα οργανικά κενά για τους ΠΕ 08 ήταν 78 σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια, τα οποία καλύφθηκαν στους φετινούς διορισμούς. Όμως, την περσινή χρόνια προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές 1200!!

 

✏️ΠΕ11 : Στον πίνακα ΠΕ 11 βρίσκονται περιπου 4000. Οι διορισμοί που έγιναν πέρυσι ηταν 102 στην Πρωτοβάθμια, 26 στη Δευτεροβάθμια και 34 στην Ειδική Αγωγή. Τα κενά που είχαν απομείνει ηταν 201 και από αυτά καλύφθηκαν στους φετινούς διορισμούς τα 116. Το παράδοξο είναι ότι την περσινή χρόνια έγιναν περιπου 1300 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής.

 

✏️ΠΕ 79: Τα τελευταία δυο χρόνια έγιναν στην πρωτοβάθμια 213 διορισμοί εκπαιδευτικών ΠΕ79. Τα οργανικά κενά της πρωτοβάθμιας είναι πάνω από 500, πολλά από τα οποία δυστυχώς εξαφανίστηκαν στις μετατάξεις. Το σχολικό έτος 2021-22 προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές 480 εκπαιδευτικοί γενική και ειδική αγωγή στην Πρωτοβάθμια.

 

✏️ΠΕ86: Τα τελευταία 3 χρόνια πραγματοποιήθηκαν 345 διορισμοί εκπαιδευτικών ΠΕ86, 110 στην ειδική και 235 στη γενική, σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια. Στους πίνακες γενικής και ειδικής βρίσκονται περιπου 5500 άτομα, από τα οποία 1568 δούλεψαν ως αναπληρωτές το προηγούμενο σχολικό έτος.

 

✏️ΠΕ91: Σε μια ειδικότητα που τα προηγούμενα χρόνια δούλευαν ως αναπληρωτές πάνω από 900 άτομα, το υπουργείο φέτος δεν εκανε ΚΑΝΕΝΑΝ διορισμό. Συνολικά ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί εργάζονται περιπου 240, από τους οποίους οι 171 διορίστηκαν το 2021. Την περσινή σχολική χρόνια προσλήφθηκαν 200 άτομα λιγότερα, λόγω έλλειψης κονδυλίων ΕΣΠΑ, και σε πολλές περιπτώσεις οι μακροχρόνιες άδειες δεν καλύφθηκαν ποτέ από αντίστοιχη ειδικότητα θεατρικής αγωγής. Το 80% των εκπαιδευτικών θεατρικής αγωγής είναι αναπληρωτές και 200 από αυτούς εργάζονται πάνω από 10 χρόνια.

 

Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει ΑΜΕΣΑ να προχωρήσει σε σύσταση οργανικών θέσεων για όλες τις ειδικότητες και να καλύψει με μόνιμους διορισμούς τα χιλιάδες κενά που προκύπτουν κάθε χρόνο.

Ως ποτέ οι συνάδελφοι θα αναπληρώνουν τους εαυτούς τους;

ΥΓ Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους Τσακλίδου Στέλλα ΠΕ06, Σταθογιάννη Ιωάννη ΠΕ08, Αμπατζή Βασίλη ΠΕ11, Παπαδημητρίου Τάκη ΠΕ79, Γεωργιακάκη Κυριακή ΠΕ86, Ψαρουδάκη Αγάπη ΠΕ91 για την πολύτιμη βοήθεια στη συλλογή των στοιχείων.

 

Αναγκαία η σύσταση οργανικών θέσεων για τους καθηγητές μουσικής τεχνολογίας ΠΕ 79.02 – Αποκατάσταση τώρα της αδικίας σε βάρος των Θεατρολόγων ΠΕ 91.01

Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά την αναγκαιότητα σύστασης οργανικών θέσεων για τους καθηγητές μουσικής τεχνολογίας ΠΕ 79.02 και την άμεση αποκατάσταση της αδικίας σε βάρος των Θεατρολόγων ΠΕ 91.01 προχώρησαν 39 βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτοντας σχετική ερώτηση προς την κα Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, με πρωτοβουλία των Βουλευτών Ηρακλείου Σωκράτη Βαρδάκη και Α Θεσσαλονίκης Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη.

Ειδικότερα, από το 2009 έως σήμερα οι πτυχιούχοι του τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων, με εκπαιδευτικό κωδικό ΠΕ 79.02 Μουσικής Τεχνολογίας (Εφαρμογές Η/Υ), τοποθετούνται ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι στα μουσικά σχολεία της χώρας, έπειτα από κάλεσμα (προκήρυξη κάθε χρόνο) του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τα υπάρχοντα κενά των μουσικών σχολείων.
Όπως αναφέρει στην πρόσφατη επιστολή του ο Σύλλογος Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων (Τ.Η.Μ.Ο.) στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό για την «αναβάθμιση των 50 Μουσικών Σχολείων που προχωρά το υπουργείο Παιδείας, θέτοντας σε εφαρμογή σειρά πρωτοβουλιών, προϋπολογισμού 7.753.518,45 ευρώ», όπως ανακοινώθηκε, τα μέλη του Συλλόγου διαπίστωσαν σημαντικές αστοχίες και αδικίες.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι παρότι υπάρχουν απόφοιτοι του Τμήματος Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων που 13 χρόνια τώρα εργάζονται στα μουσικά σχολεία της χώρας, περιμένοντας καρτερικά τη σύσταση οργανικών θέσεων για τον κλάδο τους, γίνονται σεμινάρια μουσικής τεχνολογίας σε εκπαιδευτικούς άλλης ειδικότητας, οι οποίοι καλούνται ουσιαστικά να διαχειριστούν μια επιστήμη την οποία δεν έχουν επιστημονικά και τεχνικά τα τυπικά προσόντα να την υποστηρίξουν.

Την ίδια στιγμή, ένας ακόμη κλάδος, αυτός των Θεατρολόγων ΠΕ.91.01, βιώνει ουσιαστικά τον αποκλεισμό, μετά την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου για την κατανομή των θέσεων διορισμών, καθώς είναι ο μοναδικός κλάδος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση με μία μόλις οργανική θέση στην Ειδική Αγωγή και με μηδενικούς διορισμούς στη Γενική Αγωγή.

Δεδομένων των παραπάνω, οι ερωτώντες βουλευτές ζητούν να ενημερωθούν από την αρμόδια Υπουργό, αν προτίθεται να προχωρήσει στη σύσταση οργανικών θέσεων του κλάδου ΠΕ 79.02 (Μουσικής Τεχνολογίας), αλλά και να αποκαταστήσει έστω και την ύστατη στιγμή, την αδικία σε βάρος του κλάδου των Θεατρολόγων ΠΕ 91.01.

Βουλευτες
Σωκράτης Βαρδάκης
Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης

Ανακοίνωση ΠΕΑΔ και συλλόγου ΕΛΜΕ Λήμνου Αγίου Ευστρατίου για κατανομές σύσταση οργανικών και διορισμούς

Η ΠΕΑΔ ως εκπρόσωπος των αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επικοινώνησε με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και ανακοινώνει τα εξής :

οι κατανομές στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα γίνουν σύμφωνα με τα οργανικά κενά που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα .

Αν και οι διαμαρτυρίες μας ήταν έντονες ,το υπουργείο επέμεινε σε αυτή του την θέση , όμως η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας δεσμεύτηκε ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα αρχίσει τις διεργασίες για την σύσταση νέων οργανικών κενών θέσεων στο σύνολο της Δευτεροβάθμιας

 

➡️ Έχουμε αναφερθεί και εμείς σε άρθρα μας μετά απο ενημέρωση του Πατρέα, αρκετούς μήνες πριν για την πρόθεση του ΥΠΑΙΘ, για νέα σύσταση οργανικών και σε πρωτοβάθμια και σε δευτεροβάθμια…

 

Με τα νέα αυτά δεδομένα και με τα νέα οργανικά κενά θα γίνουν οι διορισμοί τον επόμενο χρόνο.

Συνάδελφοι,

Η ΠΕΑΔ έχει ζητήσει εδώ και πολύ καιρό την σύσταση νέων οργανικών θέσεων και δηλώνει την ικανοποίηση της για την δέσμευση αυτή του υπουργείου και κυρίως για την πρόθεση του να υπάρξουν διορισμοί και την επόμενη χρονιά . Όμως οφείλουμε να είμαστε όλοι σε εγρήγορση πάνω στο θέμα αυτό .

ΕΛΜΕ Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου

Για τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών.

Το σίριαλ με τους επικείμενους μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών καλά κρατεί. Για μια ακόμα χρονιά χιλιάδες συνάδελφοι που βρίσκονται με το χαρτί της απόλυσης στο χέρι και αγωνιούν για το πώς θα επιβιώσουν τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι ανάστατοι με την αντιμετώπιση που έχουν από το Υπουργείο Παιδείας.

Μετά από πολλά χρόνια ομηρίας, είναι τώρα αναγκασμένοι να υφίστανται και το μαρτύριο της σταγόνας εξαιτίας των διαρροών που διακινούν διάφορες ομάδες με “αξιόπιστες” πληροφορίες από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την κατανομή των 8.586 θέσεων ανά ειδικότητα. Τη στιγμή μάλιστα που είναι γνωστό ότι τον Σεπτέμβρη τα σχολεία θα ανοίξουν με 40.000 κενά.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφηκαν σοβαρά κενά παράλληλης στήριξης στην ειδική αγωγή, είδαμε μαθήματα προσανατολισμού της Γ΄ Λυκείου να ξεκινούν τον Δεκέμβρη (!!!), αναπληρωτές να καλύπτουν εκ περιτροπής κενά σε δύο σχολεία (10 μέρες στο ένα, 10 στο άλλο), κενά γνωστά και υπαρκτά από την αρχή της σχολικής χρονιάς να καλύπτονται από αναπληρωτές τρίμηνης σύμβασης-covid, εκπαιδευτικούς να καλούνται μήνα Μάιο να καλύψουν κενά σε μαθήματα που δεν τα είχαν καν ανάθεση και – δυστυχώς – κενά που παρέμειναν ακάλυπτα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς.

Είναι απαράδεκτο, ειδικά μετά από δύο χρόνια πανδημίας, να συζητάμε ποια κενά θα μείνουν ακάλυπτα στα σχολεία. Είναι πραγματικά ντροπιαστικό να γίνεται επιλογή για το ποιο παιδί θα έχει καθηγητή ή δάσκαλο και ποιο όχι.
Ζητάμε την άμεση κάλυψη όλων των κενών με μόνιμο προσωπικό – μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών, για να ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά με όλους τους εκπαιδευτικούς στη θέση τους.

Οποιαδήποτε άλλη συζήτηση βρίσκεται μακριά από την ικανοποίηση των στοιχειωδών εκπαιδευτικών αναγκών και καλλιεργεί τον διχασμό ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς.

Διορισμοί εκπαιδευτικών – σύσταση οργανικών – ειδική αγωγή: τι είπε ο Γ.Γ. του Υπουργείου Παιδείας, μιλώντας στο Ελλάδα 24 (βίντεο)

Έχουμε βάλει στόχο από τη νεα σχολική χρονιά να συστήσουμε καινούριες οργανικές θέσεις σε όλους τους τομείς, γιατί θα έχουμε συνεχώς διορισμούς, δεν έχουν συσταθεί οργανικές θέσεις από το 1986 σε κάποιες ειδικότητες, άρα δεν μπορείς να διορίσεις χωρίς σύσταση οργανικών.

Ο στόχος είναι τα επόμενα έτη να εκλείψουν οι αναπληρωτές από την εκπαίδευση, οι αναπληρωτές να είναι μόνο για κάλυψη έκτακτων αναγκών.

Δεν έχουμε κάνει ακόμα τις κατανομές. Αυτά που διαρρέουν δεν είναι από εμάς.

Η υπουργός δεν έχει δώσει το πράσινο φως για κάποιες ειδικότητες και τον αριθμό κάλυψης τους.

Στην Ειδική Αγωγή ανέφερε πως γίνεται μια τεράστια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια, για τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού σχολείου. Γι αυτό  έχουμε δημιουργήσει νέα Τμήματα Ένταξης.

Την επόμενη σχολική χρονιά θα εργαστούν παραπάνω παράλληλες από ότι τη φετινή χρονιά.

Ανακοίνωση ΠΕΑΔ για τους επικείμενους διορισμούς

➡️Να προσθέσω οτι στο e-wall πιστεύουμε μαζί με τον αριθμό που θα πρέπει να ξεπερνάει τους ➡️”10.300″ για να καλυφθούν βασικές ανάγκες όλων των ειδικοτήτων, θα πρέπει να έχουμε και ➡️σύσταση νέων οργανικών, αν δεν εχει ήδη 📎ξεκινήσει η διαδικασία σύστασης σε συγκεκριμένες ειδικότητες… ✅ Όλη η εκπαιδευτική κοινότητα Α/βθμια και Δ/θμια υπηρετεί με υψηλές εκπαιδευτικές προδιαγραφές!!… Καμία υπουργός δε μας κάνει χάρη, είναι επιτακτικό και αναγκαίο να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά, ακόμη και αυτά που κρύβουν τεχνηέντως!!!

 

 

ΠΕΑΔ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Δελτίο Τύπου
Το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναμένει τους επικείμενους διορισμούς και προσδοκεί το νούμερο και η κατανομή να δικαιώσει και να ανταμείψει τους κόπους που έχουν καταβάλει τα τελευταία έτη.
Η ΠΕΑΔ καλεί την υπουργό να αναγνωρίσει ότι η δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπηρετεί με υψηλές εκπαιδευτικές προδιαγραφές το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού που προετοιμάζεται για την τράπεζα θεμάτων ( τον επόμενο χρόνο θα υπάρξει τράπεζα θεμάτων και στην Γ Λυκείου ) και για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
Άλλωστε η παρατεταμένη οικονομική κρίση στην χώρα μας είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα έντονο δημογραφικό πρόβλημα το οποίο εξελίσσεται σε βραδυφλεγή βόμβα. Το γεγονός αυτό αποτύπωσε και η υπουργός σε πρόσφατη δήλωσή της καθώς υπογράμμισε ότι ο μαθητικός πληθυσμός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τη δεδομένη στιγμή υπόκεινται σε μείωση της τάξης του 16,5 έως 17 %
Θα ήταν λοιπόν εσφαλμένη πολιτική κίνηση να ξεκινήσει η επόμενη χρονιά με σοβαρά ελλείματα εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που θα οδηγήσει σε κρίση τους θεσμούς της εκπαίδευσης και της ευρύτερης κοινωνίας
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

 

Το “δράμα” της θεατρικής αγωγής και των ειδικοτήτων για τους διορισμούς και τη σύσταση οργανικών – 16 ερωτήσεις/Αναφορές στη βουλή

Ούτε μία, ούτε δυο αλλά 16 ερωτήσεις έχουν κατατεθεί για το “δράμα” της θεατρικής αγωγής! Περίπου 60 βουλευτές όλων των κομμάτων ζητούν από την υπουργό να συστήσει τις πολυπόθητες αλλά και αναγκαίες οργανικές θέσεις αφού οι Θεατρολόγοι διδάσκουν υποχρεωτικό μάθημα στο δημοτικό αλλά είναι “αόρατοι”. Τα κενά τους είναι μόνο λειτουργικά! Στην πραγματικότητα όμως είναι πάγια και διαρκή, δλδ οργανικά!
Η διακομματική στήριξη του αιτήματος των θεατρολόγων δεν πτοεί την Πολιτική Ηγεσία. Στην συνάντηση του ΓΓ κ. Κόπτση με τους 10 επιστημονικούς Συλλόγους στις 31/5/22 μετά την κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στο υπαιθ, ο Γενικός έπεσε σε αντιφάσεις: Από τη μια είπε πως δεν προλαβαίνουν φέτος να συστήσουν οργανικές για καμιά ειδικότητα και στο τέλος τους άφησε παράθυρο ελπίδας, να δει τον τελικό αριθμό που θα εγκριθεί και θα τους πει την άλλη Παρασκευή! 
Αν υπάρχει χώρος, θα ιδρύσουν οργανικές, αν δεν υπάρχει, δεν προλαβαίνουν!!!
Τα βλέμματα των κοινών  ειδικοτήτων τώρα  είναι στη Βουλή καθώς η κ. Μακρή θα απαντήσει αυτή την Παρασκευή από το βήμα σε δυο επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών για τους θεατρολόγους και από εκεί θα φανεί τι μέλλει γενέσθαι για όλες τις κοινές ειδικότητες!
(Μέχρι σήμερα έχουν κατατεθεί 16 γραπτές ερωτήσεις στη βουλή από βουλευτές όλων των κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ομαδική ερώτηση δυο φορές! Την Πέμπτη 19/5 κατατέθηκε επίκαιρη ερώτηση από την ανεξάρτητη βουλευτή κα Αδαμοπούλου Aγγελική και θα συζητηθεί αυτή την Παρασκευή 3/6. Πληροφορίες αναφέρουν πως θα τροποποιηθεί επίκαιρη βουλευτή του Συριζα κ. Τριανταφυλλίδη  και θα ρωτήσει και φέτος για την τύχη του θεάτρου στο δημόσιο ελληνικό σχολείο)
Πάντως, η Πολιτική Ηγεσία μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει στο 20% (!!!!) του Βουλευτικού Σώματος που ρωτά για την τραγική θέση στην οποία βρίσκονται  200 τουλάχιστον  θεατρολόγοι  και   με 10 έως 20 χρόνια προυπηρεσία που έμεινα αδιόριστοι λόγω του χαμηλού ποσοστού απορρόφησης στους περσινούς διορισμούς όπως οι ίδιοι αναφέρουν στην επιστολή τους που προκάλεσε και το μπαραζ Αναφορών και Ερωτήσεων
Παράλληλα και οι Πρόεδροι των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών έστειλαν Υπόμνημα στην Υπουργό και τον Πρωθυπουργό.
Για του λόγου το αληθές, επισυνάπτονται όλα τα έγγραφα που αναφέραμε
16 ερωτήσεις/Αναφορές στη βουλή, το Υπόμνημα των Προέδρων των Τμημάτων μας και της Προέδρου του ΠΕΣΥΘ , την επιστολή των 200 θεατρολόγων με πολυετή προϋπηρεσία
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΠΕΣΥΘ ( Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος Θεατρολόγων) με τίτλο : Δεν είμαι αναλώσιμος
282135973 305346365115328 4222993249710853395 n

Απογοήτευση οι απαντήσεις του Γεν. Γραμματέα χθες στους συναδέλφους ειδικοτήτων στο περιθώριο της κινητοποίησης τους στο ΥΠΑΙΘ για τη σύσταση οργανικών

Όχι απλά απογοητευτικές, αλλά προκλητικές απαντήσεις έδωσε ο Γεν. Γραμματέας χθές, ο οποίος μεταξύ άλλων δήλωσε ότι δεν θα γίνει καμία ίδρυση νέων οργανικών θέσεων εν όψη των νέων διορισμών του καλοκαιριού!

Σαν δικαιολογία υποστήριξε ότι τέτοια διαδικασία είναι δύσκολη και χρονοβόρα και ότι έπρεπε να είχε δρομολογηθεί από το Σεπτέμβρη(!). Κάτι τέτοιο φυσικά και δεν ευσταθεί, καθώς είναι πολύ πρόσφατο το παράδειγμα του περασμένου καλοκαιριού, όπου ιδρύθηκαν χωρίς καμία χρονοβόρα διαδικασία, εντός λίγων ημερών οργανικές στις οποίες πραγματοποιήθηκαν διορισμοί.

Οι συνάδελφοι απάντησαν ότι κάτι τέτοιο αποτελεί κατάφορη αδικία, πως σε κλάδους με εκατοντάδες πραγματικά λειτουργικά κενά,  με συναδέλφους που αναπληρώνουν τους εαυτούς τους εδώ και δεκαετίες, υπάρχουν ελάχιστα οργανικά.

Με αυτή την πολιτική απόφαση το υπουργείο ρίχνει στον καιάδα ολόκληρους κλάδους και για να καταλάβουμε το παράδοξο που θα συναντήσουμε στον κλάδο των θεατρολόγων π.χ  υπάρχει μόλις 1 οργανικό κενό προς κάλυψη στους διορισμούς. Μπροστά στα επιχειρήματα των συναδέλφων ο Γραμματέας έκανε μια-προσχηματική κατά τη γνώμη μας- αναδίπλωση λέγοντας ότι : καθίστε να δούμε μήπως έχουμε αύξηση του αριθμού και θα το δούμε, πάρτε με ξανά την Παρασκευή”. Λες και ξαφνικά από χρονοβόρα η διαδικασία ίδρυσης οργανικών θα γίνει απλή αν αυξηθεί η πίτα των διορισμών!

Συνάδελφοι αυτός είναι ο εμπαιγμός που δέχονται όλοι ανεξαιρέτως οι κλάδοι των εκπ/κων από το ΥΠΑΙΘ και επιβεβαιώθηκε περίτρανα και την Τρίτη.

Όμως να κοιτάξουμε λίγο και τις δικές μας ευθύνες. Χθες στην κινητοποίηση στο υπουργείο ήταν τρεις κι ο κούκος…και έτσι δυστυχώς δεν διεκδικείται και δεν κερδίζεται τίποτε! Τους διορισμούς δεν τους χάρισαν και ούτε τους χαρίζουν, τους κέρδισαν και τους κερδίζουν όποιοι τους απαιτούνε μαζικά στους αγώνες! Για αυτό ας μην πέφτουμε από τα σύννεφα με τέτοιες απαντήσεις. Δεν γίνονται οι αγώνες με email και τηλέφωνα δυστυχώς.

Ακόμη προς όλους τους συναδέλφους που κατηγορούν άλλους συναδέλφους και άλλες ειδικότητες, να πούμε ότι δεν πρέπει να ψάχνουν και να εφευρίσκουν εχθρούς μεταξύ συναδέλφων. Καμία άλλη ειδικότητα δεν φταίει επειδή αδικείται κάποια άλλη. Για αυτές τις αδικίες ευθύνεται ο κεντρικός προγραμματισμός του ΥΠΑΙΘ που στοχεύει στην κάλυψη όπως όπως των κενών, αδιαφορώντας για την πραγματική λειτουργία της εκπ/σης και τις ζωές των εκπ/κων όλων των ειδικοτήτων συνολικά. Δεν αδικείται κάποιος επειδή κάποιος άλλος έβαλε “βίσμα”, αλλά επειδή η πολιτική ηγεσία κάνει έναν συγκεκριμένο κοστολογημένο προγραμματισμό που δεν τους χωράει όλους.

Ας διεκδικήσουμε λοιπόν όλοι μαζί και ας αφήσουμε την αλληλοφαγωμάρα.

Να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06

Να καλυφθούν οι οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ06 ζητούν με Ερώτησή τους προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων οι βουλευτές του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, Γιάννης Γκιόκας, Νίκος Καραθανασόπουλος, Μαρία Κομνηνάκα, Γιώργος Λαμπρούλης, Γιώργος Μαρίνος, Νίκος Παπαναστάσης και Μανώλης Συντυχάκης. Ειδικότερα, στην Ερώτηση επισημαίνεται:

 

«Τα σχολεία φέτος για ακόμα μία χρονιά ξεκίνησαν με πολλές ελλείψεις σε προσωπικό τόσο στην Πρωτοβάθμια όσο και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τις οποίες κάποιες μέχρι και σήμερα δεν έχουν καλυφθεί. Το Υπουργείο εξακολουθεί να μην προβαίνει στις απαραίτητες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να καλύπτει τα κενά με αναπληρωτές και ωρομίσθιους.

 

Για παράδειγμα, στον κλάδο ΠΕ06 στους περυσινούς διορισμούς του 2021 από τις 640 οργανικές θέσεις του Κλάδου ΠΕ06 καλύφθηκαν μόνο οι 305. Το ποσοστό κάλυψης κυμαινόταν γύρω στο 47% σε έναν κλάδο που είναι ενεργός σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης (από το Νηπιαγωγείο έως και το Λύκειο). Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν καλύπτει ούτε τις οργανικές θέσεις με μόνιμο προσωπικό, από τη στιγμή που σε κάποιες ειδικότητες το ποσοστό αυτό φτάνει μέχρι και το 80%. Επιπλέον, όταν έγινε η σύσταση των 721 νέων οργανικών θέσεων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κλάδος ΠΕ06 εξαιρέθηκε πλήρως από όλη τη διαδικασία.

 

Στη συνέχεια κατά το σχολικό έτος 2021-2022 έγιναν 2.719 προσλήψεις αναπληρωτών μέχρι τον μήνα Μάρτιο, γεγονός που δείχνει φανερά τις τεράστιες ανάγκες του κλάδου μας. Επίσης τον μήνα Μάρτιο του 2022 δημοσιοποιήθηκαν τα νούμερα συνταξιοδοτήσεων του κλάδου, τα οποία είναι 96 για την Πρωτοβάθμια και 104 για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχουν ακόμα 335 εναπομείναντα κενά από τους περσινούς διορισμούς και 200 φετινές συνταξιοδοτήσεις.

 

Να σημειωθεί ακόμη το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά 5θέσια και άνω σχολεία σε όλη τη χώρα, τα οποία δεν έχουν δηλώσει οργανικές θέσεις ενώ υπάρχουν.

 

Ερωτάται η κ. Υπουργός σε ποια μέτρα θα προβεί η κυβέρνηση έτσι ώστε:

– Να καλυφθούν άμεσα όλα τα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα 335 από τους περσινούς διορισμούς και τα 200 μετά και τις φετινές συνταξιοδοτήσεις.

– Να συσταθούν νέες οργανικές θέσεις από τα 5θέσια σχολεία και άνω».

 

ΠΗΓΗ

Οι αναπληρωτές νηπιαγωγοί ζητούν την σύσταση και πλήρωση όλων των πραγματικών οργανικών κενών με μόνιμους διορισμούς

Μερα25Όπως μας ενημερώνει η Πανελλήνια Ενωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Π.Α.Ε.Ν., η αγωνία των χιλιάδων αναπληρωτών που εξυπηρετούν τα σχολεία όλης της επικράτειας, γιγαντώνεται ενόψει των διορισμών για το ερχόμενο σχολικό έτος 2022-2023.

Εχει διαρρεύσει ότι θα γίνουν περί τους 700 διορισμούς στον κλάδο Νηπιαγωγών σε Γενική και Ειδική Εκπαίδευση, χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές οργανικές ανάγκες. Σημειώστε ότι την προηγούμενη σχολική χρονιά σε 10500 διορισμούς εγκρίθηκαν 1500 διορισμοί νηπιαγωγών χωρίς να συσταθεί ούτε μια οργανική θέση.

Η ΠΕΑΝ αναφέρει ότι τα υπάρχοντα οργανικά κενά οφείλονται σε συνταξιοδοτήσεις , σε συγχωνεύσεις τμημάτων και σε μετατάξεις εκπαιδευτικών.

Ωστόσο, τα 1100 κενά που προέρχονται από την πλήρη εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης, τεχνηέντως μένουν στην αφάνεια, δεν ανακοινώνονται ως οργανικά κενά και επομένως δεν καλύπτονται με μόνιμους εκπαιδευτικούς.

Κρίνουμε ότι τα οργανικά κενά πρέπει να καλυφθούν με μόνιμους διορισμούς και για αυτό απαιτείται η σύσταση των απαραίτητων οργανικών θέσεων σε όλη τη χώρα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτάται η υπουργός:

 Γιατί αποσιωπάτε τα πραγματικά οργανικά κενά των Νηπιαγωγών;

 Γιατί επιλέγετε την κάλυψη των κενών με αναπληρωτές νηπιαγωγούς, προκαλώντας έτσι λειτουργικές και παιδαγωγικές στρεβλώσεις στην ευαίσθητη βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης;

 Πότε και με ποιο τρόπο προτίθεστε να εξυγιάνετε την προσχολική εκπαίδευση;

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια

Μαρία Απατζίδη

Κύλιση προς τα επάνω