Επιλογή (κρίσεις) Διευθυντών σχολείων – Χάος που το πληρώνουν σχολεία και εκπαιδευτικοί

Ξέραμε ότι ο νόμος επιλογής διευθυντών  είναι δυσλειτουργικός και απαιτεί την ύπαρξη όλων των ανώτερων στελεχών (επόπτη, Δ/ντη εκπ/σης, συμβούλου),

Περισσότερα