Υποβολή Αιτήσεων Πιστοποίησης A’ Επιπέδου ΤΠΕ

Από Πέμπτη 12 Μαΐου έως και την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής στα

Περισσότερα