ΠΔΕ/ΠΑΤΡΕΑΣ

Ενημέρωση για Προσλήψεις αναπληρωτών – Γ φάση

Το Υπουργείο θα προσπαθήσει να παίξει τα ρέστα του για τη Γ’ Φάση, καθώς ο κύριος όγκος των πιστώσεων έχει ήδη διατεθεί. Όπου ρέστα:

α) Μετά από κλάψα στο Υπουργείο Οικονομικών, εξασφαλίστηκαν 1230 8μηνες πιστώσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Μπορούν να διατεθούν σχεδόν σε οτιδήποτε (εκτός από τα έργα που παραδοσιακά παίζουν με ΕΣΠΑ, δηλ. ΖΕΠ, ΔΥΕΠ, ΜΝΑΕ κτλ.)

β) Αναμένονται οι πιστώσεις από τις φετινές άδειες άνευ αποδοχών (περίπου 1000). Παραδοσιακά διατίθενται στη Δευτεροβάθμια Γενική.

γ) Άλλες περίπου 500 πιστώσεις υπάρχουν από τις μη αναλήψεις της Β’ Φάσης Αναπληρωτών. Θα διατεθούν μία-προς-μία στο έργο από το οποίο προέκυψε η καθεμία.

δ) Προσλήψεις στην Παράλληλη για να καλυφθούν και αιτήματα της επόμενης φάσης υποδοχής αιτημάτων (μέχρι και την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022).

ε) Προσλήψεις ΖΕΠ Δευτεροβάθμιας (μετά την κυκλοφορία του ΦΕΚ Τεύχος B’ 5232/10.10.2022, αναμένονται οι αποφάσεις Ίδρυσης από τις ΠΔΕ).

στ) Αναμένεται η έκδοση του ΦΕΚ για τις Ομάδες Σχολείων στο πλαίσιο της Πράξης “Υποστήριξη σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης από Ψυχολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς”. Έχει πιστώσεις για 400 άτομα φέτος.

Για να μπορέσουν να γίνουν όλα μαζί, προβλέπω ονόματα Γ’ Φάσης την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου για ανάληψη στα σχολεία τη δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Πατρεας/ ΠΔΕ

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (μετά τις ανακλήσεις)

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (μετά τις ανακλήσεις)

ΠΗΓΗ:PDE/PATREAS

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ05 12 0 12
ΠΕ06 96 0 96
ΠΕ07 5 0 5
ΠΕ11 85 0 85
ΠΕ25 0 2 2
ΠΕ28 0 2 2
ΠΕ29 0 1 1
ΠΕ30 0 2 2
ΠΕ60 254 5 259
ΠΕ70 1308 100 1408
ΠΕ73 2 0 2
ΠΕ79.01 10 0 10
ΠΕ86 3 0 3
ΣΥΝΟΛΟ 1775 112 1887
Κύλιση προς τα επάνω