Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ανα κλάδο 2022 (πριν από τις ανακλήσεις)

 Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (πριν από τις ανακλήσεις) PDE/PATREAS ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ ΣΥΝΟΛΟ ΠΕ05 14 0 14 ΠΕ06

Περισσότερα