Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (μετά τις ανακλήσεις)

Αιτήσεις Παραίτησης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2022 (μετά τις ανακλήσεις)

ΠΗΓΗ:PDE/PATREAS

ΚΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΕΑΕ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕ05 12 0 12
ΠΕ06 96 0 96
ΠΕ07 5 0 5
ΠΕ11 85 0 85
ΠΕ25 0 2 2
ΠΕ28 0 2 2
ΠΕ29 0 1 1
ΠΕ30 0 2 2
ΠΕ60 254 5 259
ΠΕ70 1308 100 1408
ΠΕ73 2 0 2
ΠΕ79.01 10 0 10
ΠΕ86 3 0 3
ΣΥΝΟΛΟ 1775 112 1887
Κύλιση προς τα επάνω