Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί στρεβλής εφαρμογής του θεσμού των αναπληρωτών και να στραφεί σε έργα

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΚΕ), καλεί την Υπουργό Παιδείας κ. Κεραμέως, να προχωρήσει πέρα από τις διαπιστώσεις

Περισσότερα