ΝΕΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 17:30μμ

Την 1η Σεπτέμβρη, πρώτη ημέρα επιστροφής των εκπαιδευτικών στα σχολεία, οι Σύλλογοι Διδασκόντων Δημοτικών και Νηπιαγωγείων που έχουν οριστεί ως

Περισσότερα

Νηπιαγωγεία- Δημοτικά- Ολοήμερα : Εγκύκλιος προγραμματισμού 22-23

«Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος – Λήξη

Περισσότερα