Μόνιμοι Διορισμοί 2022: Το χρονοδιάγραμμα των Προσκλήσεων για τις αιτήσεις στο ΟΠΣΥΔ

➡️Τι αναμένουμε.. ➡️Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να συμπεριληφθεί στην επικείμενη Πρόσκληση ο νέος νόμος σε ΦΕΚ (τροπολογία που κατατέθηκε από

Περισσότερα