Μεταβολές σχολικών μονάδων στο ν. Ηρακλείου Μόνο επαναφορά ή αναβάθμιση οργανικών θέσεων! Καμία νέα υποβάθμιση δε θα γίνει δεκτή!

Ενημέρωση απο τους αιρετούς του Πυσπε Ηρακλείου για τις μεταβολές σχολικών μονάδων του νομού!!   “Με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης

Περισσότερα