Σχολική Ετοιμότητα: Είναι έτοιμο το παιδί μου να ενταχθεί στην Α’ Δημοτικού;

Από τη Μαρία Κούση, Ειδική Παιδαγωγό, MSc στην Ειδική Εκπαίδευση Ενώ ο όρος σχολική ετοιμότητα κερδίζει έδαφος σε συζητήσεις μεταξύ

Περισσότερα