Παράταση ημερομηνίας καταγραφής ψηφιακού εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων

Σε συνέχεια των με. αριθμ. πρωτ. 2277/ΓΔ4/10-1-2022 και 4108/ΓΔ4/13-1-2022 εγγράφων, σας ενημερώνουμε ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών η καταγραφή του

Περισσότερα