Το αίτημα πρέπει να είναι ΚΑΜΙΑ 3μηνη πρόσληψη ΠΟΤΕ ξανά και για κανένα λόγο.

Κανονικές φάσεις εδώ και τώρα Είναι αυτονόητο ότι όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να αποκηρύξουν την τρίμηνη διάρκεια εργασίας, σε οποιαδήποτε

Περισσότερα