Αυξήσεις μισθών: Ουραγός η Ελλάδα στην Ευρωζώνη παρά τον υψηλότερο πληθωρισμό

Η κλιμάκωση του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη οδηγεί και σε υψηλότερες αυξήσεις μισθών, οι οποίες δεν καλύπτουν πάντως την απώλεια αγοραστικής δύναμης των μισθωτών. 

Περισσότερα