Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+/ ΙΚΥ – προπαρασκευαστική εκπαίδευση στη θεματική της ένταξης και της πολυμορφίας

Προπαρασκευαστική εκπαίδευση στη θεματική της ένταξης και πολυμορφίας για νεοεισερχόμενους φορείς/φορείς με μικρή εμπειρία_ Βασική Δράση 2_Συμπράξεις Μικρής Κλίμακας_ Kαταληκτική

Περισσότερα

Φοιτητικό Επίδομα ΙΚΥ: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τα 300 και 500 ευρώ κάθε μήνα!

Το ΙΚΥ γνωστοποίησε τους εξής πίνακες (οι σύνδεσμοι για τους πίνακες παρατίθενται πιο κάτω): α) Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων, κατά

Περισσότερα