Αποτελέσματα κλήρωσης Επιμορφωτών Β’ Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Σε συνέχεια της πραγματοποιηθείσας κλήρωσης σήμερα στις 12:30 για την άρση ισοβαθμιών υποψηφίων Επιμορφωτών Β’ της Πράξης “Εισαγωγική Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Περισσότερα