ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ (ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ: 16/8/2022)-ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

  Άδειες μονίμων εκπαιδευτικών

Περισσότερα

Υπενθύμιση Προκήρυξης εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου 2022Α

Υπενθυμίζεται ότι το χρονικό διάστημα για την καταχώριση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους υποψηφίους για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας

Περισσότερα