Απάντηση της Υφυπ σχετικά με το έγκαιρο άνοιγμα των πινάκων Γενικής Αγωγής το τρέχον σχολικό έτος

Στην απάντηση φαίνονται όλες οι σχετικές ενέργειες του ΥΠΑΙΘ Να ετοιμαστούν οι νέοι πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης μέχρι 31 Μαΐου του

Περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΗΝ 1ΕΑ/2022 – ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ΕΑ/2022

Πίνακες ΑΣΕΠ – ΟΠΣΥΔ: Καταγγελίες για λάθη στους προσωρινούς πίνακες σε ημερομηνίες, μοριοδότηση…κ.α Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του

Περισσότερα