Πρόσκληση Συμμετοχής στο Ειδικό Πρόγραμμα Διοικητικής Επάρκειας για Υπαλλήλους κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και το Υπουργείο Εσωτερικών, σας δίνουν τη δυνατότητα να συμμετέχετε στο Ειδικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Διοικητικής Επάρκειας το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη

Περισσότερα