ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΣΑΤΕΑ: ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ, ΕΕΠ & ΕΒΠ 2020 – ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΜΗΡΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Το 2020 πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά μόνιμοι διορισμοί των εκπαιδευτικών που υπηρετούσαν στην ΕΑΕ μετά από πολλά χρόνια αναπλήρωσης, σε ορισμένες περιπτώσεις πάνω και από 15 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονταν σε μια κατάσταση ομηρίας, καθώς αναπλήρωναν στην ουσία τους ίδιους τους τους εαυτούς.

Όμως, από ότι διαφαίνεται, οι διορισμοί αυτοί αποτελούν για μία ακόμη φορά πεδίο πειραματισμών, προσθέτοντας νέα άγχη και ανησυχίες στους εκπαιδευτικούς. Πιο συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί που διορίζονται θεωρούνται δόκιμοι για δύο χρόνια από τη στιγμή έκδοσης του ΦΕΚ διορισμού. Στη συνέχεια κατόπιν πρότασης του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου μέσα σε δύο (2) μήνες από τη συμπλήρωση της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δύο (2) ετών, θα έπρεπε να ολοκληρωθούν οι πράξεις διορισμών τους από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η δοκιμαστική περίοδος των νεοδιόριστων έληξε στις 19/8/2022, επομένως η διαπιστωτική πράξη μονιμοποίησης όφειλε να εκδοθεί το αργότερο έως τις 19/10/2022.

Ενώ λοιπόν υπάρχουν Διευθύνσεις Εκπαίδευσης οι οποίες έχουν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες διαδικασίες και έχουν εκδοθεί οι εν λόγω διαπιστωτικές πράξεις (π.χ. Α’ και Γ’ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Σάμου) μέσα στον νόμιμο χρόνο, υπάρχουν πολλές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (π.χ. Ανατολικής Θεσσαλονίκης) οι οποίες δεν τις έχουν εκδώσει και ως εκ τούτου παρανομούν! Μάλιστα, έχει ειπωθεί από ορισμένες Διευθύνσεις ότι αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος από το ΥΠΑΙΘ και πως μέχρι τότε δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε καμία ενέργεια. Γεγονός παράλογο αλλά κυρίως παράνομο εφόσον στον παρόντα χρόνο υπάρχει ήδη νομοθεσία που καθορίζει τη διαδικασία μονιμοποίησης και η οποία επιβάλλεται να εφαρμοστεί.

Όπως δυστυχώς γίνεται αντιληπτό, η καθυστέρηση αυτή έχει να κάνει με την εφαρμογή της επερχόμενης ατομικής αξιολόγησης που επιχειρεί το Υπουργείο Παιδείας. Όμως ενώ οι συνάδελφοι μας παραμένουν στον αέρα, η διαδικασία δεν έχει προχωρήσει και ως εκ τούτου η παράγραφος 3 του άρθρου 48 του Ν. 4823/2021 δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Επιπλέον δεν υπάρχουν ούτε τα κριτήρια της οριστικής μονιμοποίησης, τα οποία βάσει του Ν. 4589/2019

 

έπρεπε να έχουν οριστεί με Υπουργική Απόφαση. Ως εκ τούτου η οριστική μονιμοποποίηση των δόκιμων εκπαιδευτικών θα έπρεπε να ρυθμιστεί με το άρθρο 40, του Ν.3528/2007 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει ήδη προβλεφθεί σε εγκύκλιο του ίδιου υπουργείου με την από 01-07-16 Εγκύκλιο “Οδηγίες για τη μονιμοποίηση και τη βαθμολογική κατάταξη εκπαιδευτικών”. Η παραπάνω εγκύκλιος ρητά αναφέρει: “σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα αυτοδίκαιης μονιμοποίησης των διορισμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης […] με τη συμπλήρωση διετούς ευδόκιμου υπηρεσίας και πραγματοποιείται μετά τα δύο (2) έτη δοκιμαστικής υπηρεσίας από τον διορισμό τους. Συγκεκριμένα, απαιτούνται δύο (2) χρόνια πραγματικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας ή υπηρεσίας με απόσπαση σε θέσεις, όπου ο χρόνος αυτός λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για κάθε συνέπεια”.

Παρόλο τα τόσα χρόνια προϋπηρεσίας ως αναπληρωτές και αφού συμπλήρωσαν και τη νόμιμη θητεία τους ως δόκιμοι, οι εκπαιδευτικοί ΕΑΕ της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως και τα μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ, έρχονται και πάλι αντιμέτωποι με αισθήματα ανασφάλειας και ομηρίας. Όλες οι διευθύνσεις πρέπει άμεσα να κοινοποιήσουν τις πράξεις διορισμών και να αποδεσμεύσουν από το άγχος και την ανασφάλεια αυτής της άδικης μεταχείρισης σε όσους εκπαιδευτικούς έχουν ολοκληρώσει τη διετή υπηρέτησή τους.

Συμμετέχουμε δυναμικά και στηρίζουμε τα σωματεία για την ολοκλήρωση των διορισμένων του 2020.

 

316059495 1007685843512118 5760773470028847974 n

Με εκτίμηση,

ΔΣ ΣΑΤΕΑ

Κύλιση προς τα επάνω