ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023

Παρακάτω εμφανίζεται ο κατάλογος των διδακτικών βιβλίων για την Ειδική Αγωγή σχολικού έτους 2022 – 2023 σύμφωνα με τις ακόλουθες Υπουργικές Αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 20968/Δ3 – 24.02.2022, Φ.31/161473/ΓΔ4 – 10.12.2021.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  • Δίνεται η δυνατότητα λήψης των διαθέσιμων ψηφιακών αρχείων πατώντας την αντίστοιχη ένδειξη Λήψη αρχείου στη στήλη «ΛΗΨΗ ΑΡΧΕΙΟΥ».

 

Πατήστε για εξαγωγή της λίστας σε αρχείο  

 

 

 

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΛΙΣΤΑ    ΙΤΥΕ/ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Κύλιση προς τα επάνω