Νέες διατάξεις της υπουργού Παιδείας – Βουλή: Αύξηση κονδυλίων για την πρόσληψη αναπληρωτών, καθώς και Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π.

Άρθρο 48 Χρηματοδότηση από το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων των αναπληρωτών και ωρομισθίων

Περισσότερα