Απόσπαση στο εξωτερικό για νεοδιοριζόμενους γενικής και ειδικής αγωγής

Χρειάζεται να περάσουν 5 χρόνια μονιμότητας; Υποψήφιοι για απόσπαση στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4415/2016, όπως ισχύει,

Περισσότερα