ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΜΕΑ: ΩΡΑΡΙΟ – ΑΔΕΙΕΣ – ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ..

Ωράριο: Σύμφωνα με το με Α.Π. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.3/9763/05-04-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς,

Περισσότερα

Η πραγματικότητα των ‘αόρατων’ ΑμΕΑ Εκπαιδευτικών του 50% και άνω

Η ‘αόρατη’ και ευπαθής κατηγορία των ΑμΕΑ εκπαιδευτικών με αναπηρία 50% και άνω, βρίσκεται συνεχόμενα σε δεινή θέση, εξαιτίας νομοθετημάτων

Περισσότερα