Δημόσιοι υπάλληλοι – άδεια ειδικού σκοπού: Διευκολύνσεις σε γονείς τέκνων νοσούντων με COVID-19

Η Τροπολογία προβλέπει εξ αποστάσεως εργασία ή εργασία σε διαφορετικό χρόνο ή με μειωμένο ωράριο ή χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού

Περισσότερα