Πληροφορική (Προγραμματισμός)

Scratch[1]Εύα Αλεξίου

Προγραμματισμός για παιδιά

Επιπλέον υλικό

 

Διαδικτυακή ζωγραφική

Χρωματίζω τα κουτάκια με συμμετρία- φωτόδεντρο

Σχεδιάζω με γραμμές και σχήματα- φωτόδεντρο

Ζωγραφική με το ποντίκι- φωτόδεντρο

Ζωγραφική στον ιστό- ένα πρόγραμμα όμοιο με τη ζωγραφική των windows

Πηγή

Πηγή
1 Εύα Αλεξίου