Υπερωρίες και Ωράριο εκπαιδευτικών σε ολιγοθέσια σχολεία

Σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφάσεις των ωρολογίων προγραμμάτων των 1/θέσιων, 2/θέσιων και 3/θέσιων σχολείων, στα οποία υπηρετούν εκπαιδευτικοί του κλάδου

Περισσότερα

Η λήψη αποφάσεων και ο ρόλος του ηγέτη σε επίπεδο σχολικής μονάδας – Η έννοια της Ηγεσίας

Η έννοια της Ηγεσίας   Έχουν γραφτεί πάρα πολλοί ορισμοί για την έννοια της ηγεσίας. Όλοι μεταξύ τους διαφέρουν σε

Περισσότερα

Υποχρεούμαι να μένω στο σχολείο έως τις 14.00;

 Αρχικά η απάντηση, βάσει της νομοθεσίας, είναι ΟΧΙ.   Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και τεκμηριωμένοι πρέπει να αναφέρουμε ότι

Περισσότερα

Τι είναι τα Οδοιπορικά & εκτός έδρας εκπαιδευτικών και ποιοι τα δικαιούνται..

Σε ποιες περιπτώσεις δικαιούται ο εκπαιδευτικός αποζημίωση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων εκτός έδρας   Την αποζημίωση ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ

Περισσότερα

Παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου από δημόσιους υπαλλήλους

Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. 141/τ. Α΄ δημοσιεύτηκε ο ν.4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα

Περισσότερα

Υπηρεσιακά Συμβούλια (Σύνθεση, συγκρότηση, λειτουργία) ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ, ΠΥΣΕΕΠ, ΑΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΔΕ, ΥΣΕΕΠ, ΚΥΣΠΕ, ΚΥΣΔΕ

Σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, αρμοδιότητες αυτών, όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία

Περισσότερα

Επιλογή Διευθυντών – Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης

Φάκελος: Επιλογή Διευθυντών – Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων της Α/θμιας Εκπ/σης   Έντυπα που ετοίμασε ο συνάδελφος ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   Παρουσιάζονται όλες

Περισσότερα

Ποια βιβλία του σχολείου κλείνουμε την Πέμπτη 1/9/2022

Σύμφωνα με την παρ. 15 του Κεφαλαίου Γ του άρθρου 20 του ΠΔ 79/2017: “15. Στις 31 Αυγούστου (λήξη σχολικού

Περισσότερα

Πως επιλέγονται οι σημαιοφόροι, οι παραστάτες και οι υπεύθυνοι κατάθεσης στεφάνου στα Δημοτικά Σχολεία

 Διαδικασία επιλογής σημαιοφόρων, παραστατών και υπευθύνων κατάθεσης στεφάνου   Νόμος 4633/2019  ΦΕΚ Τεύχος A 161/16.10.2019 Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας

Περισσότερα

Σύνθεση και λειτουργία του Συλλόγου των Διδασκόντων (Σ.Δ.)

1. Ο Σύλλογος των Διδασκόντων (Σ.Δ.) είναι συλλογικό όργανο του σχολείου και αποτελείται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν σ’ αυτό

Περισσότερα