ΑΣΕΠ

ΦΕΚ | Τροποποιήσεις του ΑΣΕΠ για Πανελλήνιους Γραπτούς Διαγωνισμούς

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Τροποποιήσεις στην Απόφαση 52/16.3.2022 του ΑΣΕΠ για Πανελλήνιους Γραπτούς Διαγωνισμούς

Η Απόφαση 52/16.3.2022 του ΑΣΕΠ, που αφορά στη διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό, έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις Αποφάσεις 21/2023 και 20/2023.

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. 52/16.3.2022 απόφασης του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320)

Το Α.Σ.Ε.Π., έχοντας υπόψη:

 1. Τα άρθρα 8-27 και την παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4765/2021 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π. και λοιπές διατάξεις» (Α’ 6).
 2. Την υπ’ αρ. 52/16.3.2022 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320).
 3. Την υπ’ αρ. 2/2024 απόφαση της Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.
 4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζει:

Τροποποιεί και συμπληρώνει την υπ’ αρ. 52/16.3.2022 απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασία επιλογής προσωπικού με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό» (Β’ 1320), ως κατωτέρω:

Άρθρο 6: Δομή και Περιεχόμενο του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού

 1. Ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός περιλαμβάνει:
  • α) Εξέταση γνώσεων που αφορά στην αξιολόγηση γνώσεων γενικού περιεχομένου, ή και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση συγκεκριμένων ή όλων των κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων.
  • β) Δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας όπου αξιολογούνται, ιδίως, δεξιότητες στον χώρο εργασίας, καθώς και χαρακτηριστικά που συνδέονται με την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα στην εργασία.
  • γ) Συνδυασμός των περ. α) και β).
 2. Ο διαγωνισμός διενεργείται είτε με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή άλλου είδους κλειστού τύπου ερωτήσεων είτε με τη μέθοδο ανάπτυξης κειμένου είτε με συνδυασμό και των δύο μεθόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία προκήρυξη.
 3. Με την πρόσκληση/προκήρυξη ορίζεται ο τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού, είτε εντύπως είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (ηλεκτρονική εξέταση) είτε με συνδυασμό τους.
Δημοφιλή!!  5Κ/2023: Έκδοση Προσωρινών Αποτελεσμάτων ΥΕ

Άρθρο 10: Εξέταση με Χρήση Ηλεκτρονικών Συσκευών

 1. Στην περίπτωση εξέτασης με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως, ενδεικτικά, υπολογιστές – ταμπλέτες, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Γ’ της παρούσας.
 2. Εξέταση με χρήση ηλεκτρονικών συσκευών δύναται να εφαρμόζεται και στην εξέταση ειδικών γνώσεων του άρθρου 23 και τις πρακτικές δοκιμασίες του άρθρου 31.

Άρθρο 24: Πίνακες Βαθμολογίας του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού

Η παρ. 3 του άρθρου 24 τροποποιείται ως εξής: 3. Με την προκήρυξη δύναται να ορίζεται συγκεκριμένη βαθμολογία, ως βάση στον συνολικό βαθμό της γραπτής εξέτασης ή/και σε επιμέρους στοιχεία αυτής, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.

Άρθρο 33: Αιτήσεις Θεραπείας

Η παρ. 1 του άρθρου 33 τροποποιείται ως εξής:

 1. Αν από τον αυτεπάγγελτο ή κατ’ ένσταση έλεγχο επέρχεται μεταβολή της σειράς του υποψηφίου στον πίνακα αποτελεσμάτων, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα για την τελική κατάταξη.

ΤΟ ΦΕΚ

 

Εκκαθαρισμένοι πίνακες ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2023

1ΓΕ/2023 : Έκδοση τελικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης και απορριπτέων

Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου (όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:
– Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή.
– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος.
Avatar photo

E-wall News

Κύλιση προς τα επάνω