Ενημέρωση / Εξαίρεση υπηρεσιακών μεταβολών από το ΣΤΕ (μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, αποσπάσεις)!!

Ενημέρωση / Εξαίρεση υπηρεσιακών μεταβολών από το ΣΤΕ!!

Σύμφωνα με ενημέρωση μας δόθηκε από την ειδική επιτροπή του ΣΤΕ για τις προπαρασκευαστικές ενέργειες η εξαίρεση για τη συνέχιση των υπηρεσιακών μεταβολών  που αφορούν μεταθέσεις, οριστικές τοποθετήσεις νεοδιόριστων, αποσπάσεις κ.α.

Να διευκρινίσουμε ότι με αυτή τη ρύθμιση τα υπηρεσιακά συμβούλια μπορούν να συνεδριάσουν για να καταρτίσουν τους οριστικούς πίνακες και να γίνει ο καθορισμός των οργανικών κενών, διαδικασίες αρκετά χρονοβόρες.

 

Λειτουργικές Υπεραριθμίες / Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε για μόνιμους & νεοδιόριστους!

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994, κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, εκτός από την έκδοση πράξεων που αφορούν στον διορισμό ή πρόσληψη -που αφορά η παραπάνω ρύθμιση εξαίρεσης του ν.5043/2023- απαγορεύεται και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και νομικών προσώπων, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση. Στην παρ. 2 αναφέρεται, επίσης, ότι διαδικασίες σχετικές με τις μη επιτρεπόμενες υπηρεσιακές μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.

Με την παρ. 4 του άρθρου 28 του Ν.2190/1994 επιτρέπονται υπηρεσιακές μεταβολές σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ιδιαιτέρως επείγουσες και σοβαρές ανάγκες της υπηρεσίας. Για κάθε μεταβολή απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από τον αρχαιότερο Σύμβουλο της Επικρατείας και τους δύο αρχαιότερους παρέδρους του ίδιου δικαστηρίου. Η επιτροπή αυτή συγκροτείται με πράξη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας την επομένη της προκήρυξης των εκλογών. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023-2024!!

Η συγκεκριμένη διαδικασία είχε ακολουθηθεί τον Σεπτέμβριο του 2015, κατά την έναρξη του διδακτικού έτους, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Παιδείας, για τη διενέργεια αποσπάσεων από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ και την πρόσληψη αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών, όπου και εκδόθηκε η γνωμοδότηση 40/2015 της Επιτροπής του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Επίσης, τον Ιούνιο/Ιούλιο του 2019, κατόπιν της σχετικής έγκρισης (Γνωμοδότηση 101/2019) από την Επιτροπή του άρθρου 28 παρ. 4 του ν.2190/1994 συνεχίστηκε κανονικά η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών των υποψήφιων εκπαιδευτικών κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ των 4ΕA/2019 και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ αντίστοιχα.

Καθαρά ποσά των μόνιμων εκπαιδευτικών (πίνακας) – Ποιες κρατήσεις καταργούνται από 1/1/2023 στη μισθοδοσία για αναπληρωτές & μόνιμους εκπαιδευτικούς

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα  

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

Τηλέμαχος Παπαδόπουλος

Παπαδόπουλος Τηλέμαχος Δάσκαλος, πρώην Αιρετός ΠΥΣΠΕ Ηρακλείου Αντιπρόσωπος στη Γ.Σ ΔΟΕ

Avatar photo