Κλείσιμο βιβλίων – Ταχτοποίηση οικονομικών: Eνέργειες που έχουν να κάνουν διευθυντές – προϊστάμενοι σχολικών μονάδων 2023

Facebook Twitter LinkedIn Οι ενέργειες που έχουν να κάνουν με το άνοιγμα των σχολείων:   Κλείνει το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας   Κλείνει το Πρωτόκολλο Εμπιστευτικής Αλληλογραφίας   Ενημέρωση στο my school κάθε 15θημερο   Ταχτοποίηση οικονομικών όσοι έχουν την οικονομική διαχείριση σχολικών μονάδων   Κρίσεις Διευθυντών: Πρόγραμμα (App) Υπολογισμού Μορίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων   Κρίσεις Διευθυντών: Πρόγραμμα (App) … Συνεχίστε να διαβάζετε το Κλείσιμο βιβλίων – Ταχτοποίηση οικονομικών: Eνέργειες που έχουν να κάνουν διευθυντές – προϊστάμενοι σχολικών μονάδων 2023.