Ευρωπαϊκή επιτροπή: Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και κατάρτισης 2022

Οι εκθέσεις ανά χώρα της έκθεσης παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης παρουσιάζουν και αξιολογούν τις κυριότερες πρόσφατες και συνεχιζόμενες εξελίξεις πολιτικής σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Παρέχουν στον αναγνώστη λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των χωρών όσον αφορά τους στόχους σε επίπεδο ΕΕ που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΧΕ.

Βασίζονται στα πλέον επικαιροποιημένα διαθέσιμα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία.

 • Στην ενότητα 1 παρέχεται στατιστική επισκόπηση των βασικών δεικτών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.
 • Η ενότητα 2 επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο το κράτος μέλος έχει αντιμετωπίσει ή αντιμετωπίζει μία από τις εκπαιδευτικές του προκλήσεις.
 •  Η ενότητα 3 καλύπτει την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.
 • Η ενότητα 4 περιλαμβάνει πολιτικές για τη σχολική εκπαίδευση.
 • Η ενότητα 5 καλύπτει την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων.
 • Τέλος, στην ενότητα 6 εξετάζονται μέτρα στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Έμφαση στη συμπερίληψη και την ισότητα στην εκπαίδευση

 • Περίπου οι μισοί από τους μειονεκτούντες μαθητές στην Ελλάδα έχουν χαμηλές επιδόσεις, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ποιότητα και η ισότητα της εκπαίδευσης πρέπει να βελτιωθούν.

 

Προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα

 • Η Ελλάδα κατατάσσεται τελευταία στην ΕΕ όσον αφορά τη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα (ηλικιακή ομάδα 3 ετών και άνω), αλλά σημειώνει καλύτερες επιδόσεις για την ηλικιακή ομάδα 4 ετών και άνω.

 

Σχολική εκπαίδευση

 • Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα8 ποσοστά πρόωρης εγκατάλειψης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην ΕΕ.

 

Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων

 • Η Ελλάδα προβαίνει σε μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της ελκυστικότητας και των κοινωνικών αντιλήψεων για την ΕΕΚ, η οποία έχει επί μακρόν παρεμποδιστεί.

 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

 • Το ποσοστό ολοκλήρωσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι υψηλό, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό χάσμα μεταξύ των φύλων.

 

Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo