ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

✅Η μισθοδοσία των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα καταβληθεί τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και θα περιλαμβάνει τις ημέρες του Αυγούστου, ολόκληρο τον Σεπτέμβριο και το Α’ Δεκαπενθήμερο του Οκτώβρη. Η μισθοδοσία θα καταβληθει με εισαγωγικό κλιμάκιο.
✅ Η μισθοδοσία των αναπληρωτών θα καταβληθεί, εκτός απροόπτου, στις 7 Οκτωβρίου και θα αφορά τις ημέρες του Σεπτεμβρίου (δεν είναι ολόκληρος μήνας, καθώς δόθηκε ως διάστημα ανάληψης 5-6/9). Στις περισσότερες διευθύνσεις θα καταβληθεί με ΜΚ1 (κάποιες πιθανώς να προλάβουν να ενσωματώσουν τα μισθολογικά κλιμάκια).
Όποιες διαφορές στα ΜΚ θα πληρωθούν αναδρομικά στις επόμενες μισθοδοσίες.
Γιάννης Παπαδόπουλος, αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου

Ιωάννης Παπαδόπουλος

📌Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αντιπρόεδρος ΣΕΠΕ Ρεθύμνου,

Avatar photo