Ενημέρωση για την 3ΕΑ για στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες απόρριψης αιτήσεων

Όπως μας ενημέρωσε ο συνάδελφος Μάριος Μαγιολαδίτης:

 

Πλήθος διορισμών και πλήθος συμμετοχών στις προκηρύξεις 3ΕΑ/2019 και 3ΕΑ/2022

 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 3ΕΑ/2019 ΚΑΙ 3ΕΑ/2022
ΚΥΡΙΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2019 2022 ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2019 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2022-01 ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ 2022-08 ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ
ΠΕ01 94 179 85 9 4 13
ΠΕ02 2772 4743 1971 554 1 189 744
ΠΕ03 615 729 114 358 4 101 463
ΠΕ04.01 235 454 219 73 1 48 122
ΠΕ04.02 163 93 -70 30 1 15 46
ΠΕ04.04 35 62 27 21 1 2 24
ΠΕ04.05 64 46 -18 6 5 11
ΠΕ05 65 41 -24 0 0 0
ΠΕ06 193 290 97 20 15 35
ΠΕ07 56 41 -15 0 0 0
ΠΕ08 102 48 -54 42 0 42
ΠΕ11 335 1277 942 29 1 21 51
ΠΕ33 11 2 -9 0 0 0
ΠΕ34 6 21 15 0 0 0
ΠΕ40 8 5 -3 0 0 0
ΠΕ41 0 1 1 0 0 0
ΠΕ60 1573 3238 1665 289 1 155 445
ΠΕ70 3398 7553 4155 1524 1 330 1855
ΠΕ78 361 344 -17 55 1 18 74
ΠΕ79.01 119 80 -39 50 8 58
ΠΕ80 329 234 -95 66 1 21 88
ΠΕ81 53 19 -34 1 1 1 3
ΠΕ82 62 18 -44 12 4 16
ΠΕ83 28 23 -5 7 1 4 12
ΠΕ84 7 11 4 1 1 1 3
ΠΕ85 3 5 2 0 0 0
ΠΕ86 273 318 45 69 41 110
ΠΕ87.01 2 2 0 0 0 0
ΠΕ87.02 45 69 24 0 1 1
ΠΕ87.03 3 1 -2 1 0 1
ΠΕ87.04 4 25 21 0 0 0
ΠΕ87.05 1 1 0 0 0 0
ΠΕ87.06 56 79 23 6 7 13
ΠΕ87.07 0 1 1 0 0 0
ΠΕ87.08 28 35 7 1 1 0 2
ΠΕ87.09 27 47 20 0 0 0
ΠΕ87.10 1 1 0 0 0 0
ΠΕ88.01 85 57 -28 60 2 15 77
ΠΕ88.02 97 36 -61 65 1 9 75
ΠΕ88.03 6 8 2 5 0 5
ΠΕ88.04 40 19 -21 37 0 37
ΠΕ88.05 25 20 -5 20 3 23
ΠΕ89.01 23 14 -9 20 0 20
ΠΕ89.02 10 4 -6 8 0 8
ΠΕ90 3 5 2 0 0 0
ΠΕ91.01 16 58 42 0 1 1
ΠΕ91.02 1 2 1 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 11433 20359 8926 3439 20 1019 4478

 

 


 

Απορριπτέοι 3ΕΑ/2022:

64 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ
1 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
86 ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
308 ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

 

4169 001, 002, 003, 004, 006, 007, 008
255 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008
308 ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ
22 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ Σ΄ ΑΛΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
86 ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ
64 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΟΠΣΥΔ
1 ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
3 ΜΗ ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

 

Ερώτηση: ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: 001-008
Απάντηση: Όταν το κουτάκι Πρόσθετα Προσόντα (με εξαίρεση τους ΠΕ61,ΠΕ71, Π11 κωδ. 251) είναι κενό ΜΕΤΑ τον έλεγχο των στοιχείων
Πχ
1) Σου αφαίρεσαν το σεμινάριο κωδ. 006 γιατί δεν είχε ημερομηνία έναρξης/λήξης
2) σου αφαίρεσαν το μεταπτυχιακό ΕΑ ή ΣΨ γιατί ήταν από αυτά της υποπαραγράφου 2 και δεν είχε επισυνάψει βεβαίωση πρακτικής άσκησης
Για όσους/όσους έκαναν αυτό το σεμινάριο του ΕΚΠΑ. Αυτό το πιστοποιητικό χωρίς να έχει επισυναφτεί η χρονοσφραγίδα είναι άκυρο γιατί ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ και ΛΗΞΗΣ του προγράμματος.
Όλα τα σεμινάρια έχουν δυο σελίδες:
Στην πρώτη δίνεται η βεβαίωση και στην δεύτερη η αναλυτική βαθμολογία με ημερομηνία έναρξης – λήξης και συνολικές ώρες.
Δυστυχώς πολλοί συνάδελφοι ανέβασαν μόνο την πρώτη σελίδα
Ο Μάριος Μαγιολαδίτης είναι μαθηματικός με μεταπτυχιακά διπλώματα στα Θεμέλια της Πληροφορικής (Παν. Κρήτης) και την Ειδική Αγωγή (Παν. Λευκωσίας – Παν. Πατρών) είναι διαχειριστής της σελίδας(Εκπαιδευτικοί Βθμιας (ΓΕΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ Εκπαίδευσης) και πρόεδρος του παραρτήματος Κέρκυρας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας