Ανακοίνωση ΠΕΑΔ μετα από συνάντηση με το ΥΠΑΙΘ – ανάγκη τροποποίησης – αλλαγής του αλγόριθμου, ανάλυση υπολογισμού Δβθμιας

Η ΠΕΑΔ στη συνάντηση με το Υπουργείο, στην οποία εκπροσωπήθηκαν όλες οι ειδικότητες, υπογράμμισε ότι πλέον έχει καταστεί επιτακτική ανάγκη η διεξαγωγή γενναίων διορισμών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση!

Το υπουργείο επισφράγισε αυτό το αίτημα και δεσμεύεται στην ανεύρεση οργανικών θέσεων που θα είναι το μεγάλο στοίχημα από Σεπτέμβριο. Επιπλέον, σχετικά με το άνοιγμα των πινάκων της Γενικής παιδείας, είναι σαφές ότι

θα δρομολογηθεί έγκαιρα χωρίς να μπορούν να δοθούν ακόμα περισσότερες πληροφορίες. Τέλος, το Υπουργείο επιθυμεί συνεργασία και προτάσεις που θα αναδεικνύουν τα προβλήματα και τις προοπτικές κάθε ειδικότητας.

 

Όπως μας αναφέρει ο συνάδελφος Δημήτρης Νικολόπουλος:

Ο αλγόριθμος υπολογισμού των κενών μεταθέσεων με βάση τα οποία γίνονται και οι διορισμοί στη Βθμια θέλει τροποποίηση!!!

 

Στη Βθμια ο αλγόριθμος υπολογισμού των κενών μεταθέσεων με βάση τα οποία γίνονται και οι διορισμοί είναι ο εξής:
Ανά ομάδα σχολείων:
Άθροισμα ωρών Α ανάθεσης/20 – αριθμός οργανικά ανήκοντων της ειδικότητας
Αν η διαίρεση “Άθροισμα ωρών Α ανάθεσης/20” δώσει υπόλοιπο ≥ 12 τότε προκύπτει 1 κενό επιπλέον.
Επομένως, ακόμα και αν υπάρχει σε ένα σχολείο έλλειμμα 12 ωρών Α ανάθεσης, ο αλγόριθμος, επειδή λειτουργεί σε επίπεδο ομάδας σχολείων, μπορεί να εξαφανίσει το κενό στο σχολείο. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να εμφανίσει κενά σε ομάδα σχολείων, ενώ μπορεί σε κανένα σχολείο της ομάδας να μην υπάρχει έλλειμμα 12 ωρών Α ανάθεσης.

 

Παράδειγμα:
Έστω μια ομάδα σχολείων με 4 γυμνάσια με 3 τμήματα σε κάθε τάξη το καθένα και 1 ΓΕΛ με 3 τμήματα σε κάθε τάξη το καθένα. Ας υποθέσουμε ότι στα 5 αυτά σχολεία υπάρχουν:
α) Στα 4 γυμνάσια: 4 μόνιμοι φυσικοί (ένας φυσικός σε κάθε γυμνάσιο και κανένας άλλος ΠΕ04) και
β) Στο ΓΕΛ δεν υπάρχει μόνιμος φυσικός (συνταξιοδοτήθηκε ο μόνιμος φυσικός) και από τους άλλους ΠΕ04 υπάρχουν 1 μόνιμος χημικός και 1 μόνιμος βιολόγος.

Στο κάθε γυμνάσιο γίνονται: 15 ώρες Φυσική, 6 ώρες Χημεία, 9 ώρες Βιολογία και 9 ώρες Γεωλογία – Γεωγραφία και χοντρικά στο ΓΕΛ 22 ώρες Φυσική, 18 ώρες Χημεία, 18 ώρες Βιολογία, 0 ώρες Γεωλογία – Γεωγραφία. Η κοινή λογική θα έλεγε ότι σε αυτήν την ομάδα σχολείων υπάρχει ένα κενό φυσικού αφού υπάρχουν 22 ώρες έλλειμμα στη Φυσική. Όμως ο αλγόριθμος αθροίζει όλες τις ώρες Φυσικής σε όλη την ομάδα σχολείων (4 x 15 + 22 = 82 ώρες Φυσικής), διαιρεί το άθροισμα με το 20 και δίνει 4 κενά και στη συνέχεια αφαιρεί τους 4 μόνιμους φυσικούς της ομάδας σχολείων οπότε προκύπτουν 0 κενά φυσικών στην ομάδα σχολείων, ενώ στο ΓΕΛ υπάρχουν 22 ώρες έλλειμμα Φυσικής (δηλαδή πάνω από 12 ώρες Α ανάθεσης)

Συμπέρασμα: Υπάρχει οργανικό κενό φυσικού σε σχολείο, αλλά επειδή ο αλγόριθμος λειτουργεί σε επίπεδο ομάδας σχολείων δε δίνει κανένα κενό σε κανένα σχολείο της ομάδας.

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo