Με διαδικασίες εξπρές η αναγνώριση πτυχίων στον ΔΟΑΤΑΠ – Καταργούνται δικαιολογητικά – Πότε καταργείται η αίτηση..

Ο κώδικας του e- Doatap για την επεξεργασία και διεκπεραίωση των αιτήσεων, γράφτηκε σχεδόν από την αρχή με στόχο να απλοποιηθούν οι διαδικασίες –  Αύριο, η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή από 10.00 – 13.00 για να γίνει η αναβάθμιση

 

Με το νέο πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ, το υπουργείο Παιδείας επιχειρεί την απλοποίηση της διαδικασίας ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα της αλλοδαπής.

Στόχος, όπως επισημαίνεται είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και  η αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πανεπιστημίων και του πολίτη σε θέματα αναγνώρισης τίτλων σπουδών από Ιδρύματα του εξωτερικού.

Ο κώδικας του eDoatap, της ψηφιακής πλατφόρμας υποβολής, επεξεργασίας και διεκπεραίωσης αιτήσεων, γράφτηκε σχεδόν από την αρχή, για να ανταποκρίνεται στις νέες διαδικασίες, από τους δύο προγραμματιστές, αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο υπουργείο Παιδείας, όπως ενημερώνουν οι αμόδιοι του ΔΟΑΤΑΠ, που είναι επιφορτισμένοι με τη λειτουργία της πλατφόρμας.

Αύριο Παρασκευή, η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή τις ώρες 10.00 – 13.00 για να γίνει η αναβάθμιση και η προσαρμογή με το νέο θεσμικό πλαίσιο. Παρ’ όλα αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν κανονικά την αίτησή τους και σήμερα και αύριο, μέχρι το προσωρινό κλείσιμο της πλατφόρμας, όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του ΔΟΑΤΑΠ.

Για την πλήρη προσαρμογή του Οργανισμού, τα ενημερωτικά έντυπα, οι φόρμες αιτήσεων κάθε τύπου και τα κείμενα του ιστότοπου, γράφτηκαν από την αρχή, ελληνικά και αγγλικά, ενώ όλο το περιεχόμενου του ιστότοπου θα επικαιροποιηθεί το αργότερο μέχρι αύριο.

Συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν, ήδη, από το Δ.Σ., το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων, το Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Τύπων Τίτλων, ο κατάλογος των αλλοδαπών ιδρυμάτων που διατηρούν συμφωνίες δικαιόχρησης με ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, το Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και ο κατάλογος και η περιγραφή των δικαιολογητικών που πλέον απαιτούνται. Ενδεικτικά αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ότι με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργούνται εννέα δικαιολογητικά.

Αύριο σε συνεδρίασή του το Δ.Σ. θα εγκρίνει τους πίνακες βαθμολογικής αντιστοιχίας και πιστωτικών μονάδων και το σχέδιο της δημόσιας πρόσκλησης για τη συμπλήρωση του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών. Όλα τα μητρώα που προβλέπει ο νόμος, θα τεθούν στην διάθεση των Πανεπιστημίων και των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας την επόμενη εβδομάδα, για να δέχονται και να εξετάζουν τις αιτήσεις εκπόνησης μεταπτυχιακού ή διδακτορικού, , υποψηφιότητες μελών ΔΕΠ/ΣΕΠ, μόνιμων ερευνητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών σε ερευνητικά προγράμματα, κατόχων τίτλων της αλλοδαπής.

Αρχικά, θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στις παλαιότερες αιτήσεις, που είναι σε καθυστέρηση εξ αιτίας του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου. Η μετάβαση από το ένα πλαίσιο στο άλλο είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και αναμένεται να διαρκέσει 2-3μήνες. Στόχος του Οργανισμού είναι, όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση, κάθε αίτηση να διεκπεραιώνεται σε 1-2 μήνες, ανεξαρτήτως επιστημονικής περιοχής, τονίζουν από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Απλοποίηση διαδικασίας

Απλοποιείται η διαδικασία αναγνώρισης πτυχίων από Πανεπιστήμια του εξωτερικού και γίνεται πιο γρήγορη και αποτελεσματική, λένε οι αρμόδιοι. Στο πλαίσιο αυτό, καθιερώνεται η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλου για τη συνέχιση των σπουδών σε επόμενο κύκλο και καταργείται η ατομική αίτηση αναγνώρισης πτυχίου καθώς θα ιδρυθούν «Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής» και «Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής». Εφόσον ένα Ίδρυμα περιλαμβάνεται στο πρώτο Μητρώο, κατόπιν απόφασης του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, τα πτυχία που εκδίδει εντάσσονται στο δεύτερο και θεωρούνται αναγνωρισμένα.

Οποιος ενδιαφέρεται να συνεχίσει τις σπουδές του σε ελληνικό Πανεπιστήμιο θα μπορεί να το κάνει χωρίς να χρειάζεται αίτηση αναγνώρισης στον ΔΟΑΤΑΠ, καθώς καταργούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας με αντιστοιχία».
Για την ισοτιμία του πτυχίου προβλέπεται από την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, εντός 3 μηνών ο Πρόεδρος να εκδίδει απόφαση αναγνώρισης ή αντιστάθμισης βάσει των εισηγήσεων των αξιολογητών. Στην πράξη, αυτές οι αλλαγές απλοποιούν και επιταχύνουν αισθητά τη διαδικασία για τους απόφοιτους Πανεπιστημίων του εξωτερικού που θέλουν να αναγνωρίσουν το πτυχίο τους για να εργαστούν στην Ελλάδα.

 

Η ατομική αίτηση αναγνώρισης τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ καταργείται αν:

 

  • για την αποδοχή αίτησης και εγγραφής για εισαγωγή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ή εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (κατ’ αναλογία και για τη συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις),
  • για την αποδοχή αίτησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» για την πρόσληψη είτε ως μέλος του τακτικού προσωπικού ή για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση μόνιμου ερευνητή σε δημόσια ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας,
  • για την αποδοχή αίτησης και πρόσληψη σε θέση Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.),
  • για την πλήρωση θέσης μεταδιδακτορικού ερευνητή (post-doc) σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα

 

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo