Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί κατά την παρουσίαση και την ορκωμοσία τους στις Διευθύνσεις

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίζουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί είναι τα εξής:

 

Να τονισθεί πως κάποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης ίσως διαφοροποιηθούν από τα δικαιολογητικά που σας παρουσιάζουμε

 

 • Αίτηση (συνήθως χορηγείται από την Υπηρεσία).
 • Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών στο οποίο να αναγράφεται η χρονολογία κτήσης και ο βαθμός πτυχίου.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (ότι δεν είναι συνταξιούχοι του δημοσίου ή άλλου ασφαλιστικού φορέα, ότι δεν ασκούν εμπορία κατ’ επάγγελμα και ότι δεν διώκονται ποινικά).
 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Οποιοδήποτε έγγραφο στο οποίο να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την
  Υπηρεσία).
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έγγαμους και τους έχοντες τέκνα. Για τους πολύτεκνους απαιτείται σχετική βεβαίωση από την ομοσπονδία πολυτέκνων.
 • Για την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση (στο Γραφείο Εκπ/σης που ανήκει το σχολείο που θα τοποθετηθείτε). (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Βεβαίωση εντοπιότητας για τους Δήμους της περιοχής της Δ/νσης, εφόσον υπάρχει, και στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής σας στα δημοτολόγιά τους.
 • Ο εκπαιδευτικός μπορεί να διεκδικήσει τα μόρια της εντοπιότητας μόνο αν έχει ημερομηνία εγγραφής στα δημοτολόγια του Δήμου που επιθυμεί να τοποθετηθεί πέραν της διετίας. (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Βεβαίωση συνυπηρέτησης του/της συζύγου στο Δημόσιο ή Ιδιωτικό τομέα, εφόσον υπάρχει στην περιοχή της Διεύθυνσης. Για το Δημόσιο απαιτείται σχετική βεβαίωση της δημόσιας υπηρεσίας ενώ για τον ιδιωτικό τομέα βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ότι ο/η σύζυγος εργάζεται για δύο χρόνια στην επιχείρηση που είναι ασφαλισμένος.
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας Τύπου Α’ (για τους άνδρες) από το οποίο να προκύπτει ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. (Θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).
 • Για τα πιστοποιητικά υγείας προαπαιτούνται:
  -Γνωμάτευση από Παθολόγο
  -Γνωμάτευση από Ψυχίατρο
 • Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία)
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ σε ισχύ.

 

Σημειώσεις:

-Εάν δεν υπάρχει το δικαιολογητικό 11, κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα προσκομιστεί εντός ενός μηνός.

 

 • Αντίγραφο μεταπτυχιακού-διδακτορικού, εφόσον υπάρχει. Για την αναγνώριση της συνάφειας και την καταβολή του σχετικού επιδόματος υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, εφόσον υπάρχουν π.χ. αναπληρωτή, ωρομίσθιου, μεμονωμένες, στις οποίες να φαίνονται: πράξη πρόσληψης, πράξη απόλυσης, συνολικός χρόνος. Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας υποβάλλεται χωριστή αίτηση.
 • Δήλωση περιουσιακής κατάστασης Όλοι οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι πρέπει να κάνουν ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ/ΣΥΖΥΓΟΥ 
 • Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η ένταξή τους στο σύστημα μισθοδοσίας ΔΙΑΣ, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του διορισμού τους και να ξεκινήσει η μισθοδοσία τους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ), πρέπει να αποστείλουν στην ηλεκτρονική Διεύθυνση της Δ/νσης, σκαναρισμένα τα εξής δικαιολογητικά:
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 • Φωτοτυπία ΑΜΚΑ, ΑΜΑ, ΑΦΜ, και ΔΟΥ.
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τράπεζας, όπου να φαίνεται το ΙΒΑΝ και ότι είναι ο νεοδιόριστος πρώτος δικαιούχος.
 • Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου 105, αν είναι ο νεοδιόριστος παλαιός ή νέος ασφαλισμένος. Σε περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου θα χρειασθεί το σχετικό αποδεικτικό.
 • Συμπλήρωση Υπεύθυνης Δήλωσης στοιχείων εκπαιδευτικού.
 • Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας προκειμένου να προσμετρηθούν για τη χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου.

 

Οι νεοδιόριστοι θα πρέπει να αγοράσουν τον Φάκελο υπηρεσιακών μεταβολών / Ατομικό φάκελο εκπαιδευτικού  (Προσωπικό Μητρώο Υπαλλήλου Π.Μ.Υ.) εκτός αν παρέχεται από τη υπηρεσία

 

ΕΝΤΥΠΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ

Ακολουθήστε το e-wall στο Google News Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου ή μέρους αυτών μόνο αν:

*Αναφέρεται ως πηγή το e-wall.net στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.
*Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή
*Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος


Για επικοινωνία μέσω email: ewalleduinfo@gmail.com

Για περισσότερα νέα ακολουθήστε τα κοινωνικά μας δίκτυα 

FB: https://www.facebook.com/ewalledu

Instagram: https://www.instagram.com/ewall_edu/

Twitter: https://twitter.com/EwallEdu

Η ομάδα του e-wall