ΣΑΚΕΑ: Συνάντηση με τον Γ.Γ.  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου  Παιδείας κ. Αλέξανδρο Κόπτση

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 11/07/2022, έκτακτη συνάντηση με τον Γ.Γ.  Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου  Παιδείας κ. Αλέξανδρο Κόπτση, για το ζήτημα της κατανομής στους επικείμενους  διορισμούς. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών  Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.) και Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης  Εκπαιδευτικών Κοινωνικών Επιστημών (Π.Ε.Ε.Κ.Ε.) Παναγιώτης Σταμάτης, ο  Πρόεδρος του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (Σ.Α.Κ.Ε.Α.)  Γεώργιος Σταματάκος, όπως επίσης και ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εκπαιδευτικών  Λειτουργών Ειδικής Αγωγής (ΕΝ.Ε.Λ.Ε.Α.) Βασίλειος Βούγιας. 

Ο Γ.Γ. ανέφερε πως με την κατανομή στην Ειδική Αγωγή έγινε προσπάθεια να  καλυφθούν τα κενά στις ΣΜΕΑΕ, ο αριθμός των εκπαιδευτικών θα καλύψει το  μεγαλύτερο μέρος των οργανικών κενών και τα εναπομείναντα κενά θα είναι ελάχιστα.  Μετά την έκδοση των νέων οριστικών πινάκων θα γίνουν και νέοι διορισμοί και όπως  δήλωσε και στην προηγούμενη συνάντηση μας “Πρόθεση του Υπουργείου είναι να  πραγματοποιούνται κάθε χρόνο διορισμοί και σταδιακά να καλυφθούν όλα τα οργανικά  κενά”. Οι εκπρόσωποι των συλλόγων τόνισαν την ανάγκη μεγάλου αριθμού διορισμών  στην Ειδική Εκπαίδευση και ειδικότερα στην Δευτεροβάθμια και στα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ  όπου τα ποσοστά κάλυψης είναι πολύ μικρότερα σε σύγκριση με την Πρωτοβάθμια. Ο κ.  Κόπτσης όμως ανέφερε πως αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει κάποια αλλαγή, καθώς η  κατανομή είναι στη διαδικασία υπογραφών. Ο Γ.Γ. τόνισε πως στην Δευτεροβάθμια  Ειδική Εκπαίδευση τα κενά μπορεί να είναι 1134 αλλά οι διαθέσιμοι διοριστέοι στους  πίνακες του ΑΣΕΠ είναι 649 και με βάση αυτό, το ποσοστό κάλυψης των κενών είναι  85%. Με τη νέα σχολική χρονιά θα γίνει η σύσταση νέων οργανικών κενών  εκπαιδευτικών καθώς και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ.  

Ως ΔΣ του ΣΑΚΕΑ θέλουμε να ευχαριστήσουμε τόσο τους συναδέλφους που  ανταποκρίθηκαν άμεσα στο κάλεσμα μας όσο και τους συλλόγους που παρευρέθηκαν  έξω από το Υπουργείο Παιδείας ώστε από κοινού να εκφράσουμε την ανησυχία μας που  προέκυψε από τις διαρροές του αριθμού των θέσεων για μόνιμο διορισμό.  

Το αίτημα συνάντησης από εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας έγινε δεκτό άμεσα από  τον Γ.Γ. κ. Κόπτση και κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο εκπρόσωπος του Σ.Α.Κ.Ε.Α.  εξέφρασε έντονα την δυσαρέσκεια του ως προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών που  φημολογείται ότι θα διοριστούν διότι ο αριθμός αυτός καλύπτει μόλις το 49% των  πραγματικών κενών ενώ θα μπορούσε αυτός ο αριθμός να αγγίξει το 58% επί του  συνόλου. Αντίστοιχα και οι ειδικότητες ΕΕΠ-ΕΒΠ έχουν με βάση την κατανομή μεγάλη  απόκλιση από τα πραγματικά κενά τους. Ο Γ.Γ. επίσης ερωτήθηκε για την συλλογιστική  υπολογισμού της κατανομής και η απάντηση του κυρίου Κόπτση ήταν ότι η κάλυψη  έγινε επί των οργανικών κενών που μπορούσαν να καλυφθούν (με βάση τους πίνακες)  και όχι επί των πραγματικών κενών. Σύμφωνα με τον Γ.Γ. η αναλογία συνεπώς 

προκύπτει επι του συνόλου που είναι το 649 (το 727 που αναρτήσαμε ως ΣΑΚΕΑ  συμπεριλαμβάνει και τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών ανα ΔΔΕ) 

Η πρόταση του προέδρου του ΣΑΚΕΑ και εκπροσώπου του συλλόγου στη συνάντηση,  ήταν ότι ο τρόπος υπολογισμού θα πρέπει να είναι επι του συνόλου των οργανικών στις  ειδικότητες του κυρίου πίνακα και να διορίσει τον αριθμό των οργανικών που υπάρχει διαθέσιμο στους πίνακες δηλαδή το 57,23 % που είναι διαθέσιμο στον κύριο πίνακα και  όχι το 49,16% που προσλαμβάνει. 

Η συλλογιστική του υπουργείου δεν οδηγεί στην κάλυψη του μέγιστου δυνατού αριθμού αλλά επιθυμεί να εξοικονομήσει πιστώσεις από την Δευτεροβάθμια ΕΑΕ διότι ο  υπολογισμός γίνεται επί των διαθέσιμων συναδέλφων που βρίσκονται στον κύριο πίνακα  και όχι επί των οργανικών όπως ισχύει μέχρι τώρα (μόνο κατά παρέκκλιση χρησιμοποιήθηκε αυτός ο τρόπος υπολογισμού στην Δευτεροβάθμια ΕΑΕ ). 

Παράδειγμα : 

Εάν μια ειδικότητα έχει 100 οργανικά κενά στον κύριο πίνακα το 85% είναι 85 θέσεις  (εάν δεν υπήρχαν οι 85 εκπαιδευτικοί να έπαιρνε τον αμέσως μικρότερο αριθμό πχ 70 ),  και όχι να γίνει στους 70 εκπαιδευτικούς το 85% αυτό είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξει  ακόμα λιγότερη κάλυψη.  

Όπως γίνεται αντιληπτό, ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού πλήττει την  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης βαθιά και δημιουργεί σκέψεις και ανησυχία σε όλους μας  για το μέλλον της Ειδικής Αγωγής στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.Η ανησυχία μας  εκφράστηκε στον Γ.Γ. όπως και η πικρία μας για την διαφορά 90 μόλις συναδέλφων που  θα υπήρχε η δυνατότητα να διοριστούν για να ήταν η κατανομή αξιοπρεπής και δίκαιη.  

Τονίστηκε για ακόμη μία φορά ότι η εκπαίδευση είναι ενιαία από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο με όλους τους εκπαιδευτικούς να λειτουργούν ως «συνδετικοί κρίκοι» για την  μετάβαση των μαθητών από τη μία βαθμίδα στην άλλη προκειμένου η εκπαίδευση να  λειτουργεί εύρυθμα.  

Ο πρόεδρος και εκπρόσωπος του ΔΣ του επισήμανε την αναντιστοιχία που παρατηρείται στην κάλυψη Πρωτοβάθμιας σε σχέση με την Δευτεροβάθμια. 

Στην Πρωτοβάθμια το ποσοστό κάλυψης επι των κενών είναι άνω του 94%.  

Τονίστηκε επίσης, παρουσία των εκπροσώπων των φορέων, ότι είμαστε υπέρ αυτής  της κάλυψης διότι τα κενά και στην Πρωτοβάθμια ΕΑΕ είναι πολλά και φυσικά  πρέπει να καλυφθούν όλα.

Η συζήτηση για άλλη μια φορά οδηγήθηκε στην ανάγκη ίδρυσης νέων οργανικών  θέσεων στην Δευτεροβάθμια ΕΑΕ, μια ανάγκη επιτακτική λόγω της ίδρυσης νέων  σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής και της λειτουργίας των νέων Τ.Ε. τα οποία  σύμφωνα με τον Διευθυντή Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, είναι πολλά σε  αριθμό.  

Ερωτήθηκε επίσης για επιπλέον διορισμούς το επόμενο έτος και απάντησε ότι «Πρόθεση  του Υπουργείου Παιδείας είναι να γίνονται διορισμοί εκπαιδευτικών κάθε χρόνο». Τέλος, σε ερώτηση αν θα γίνει γραπτός διαγωνισμός ΑΣΕΠ σε μελλοντικούς διορισμούς ο Γ.Γ.  του Υπουργείου απάντησε πως δεν έχει τεθεί ακόμα τέτοιο ζήτημα.Ο εκπρόσωπος του  ΔΣ επισήμανε την ανάγκη ενός σταθερό συστήματος πρόσληψης εκπαιδευτικών και  φυσικά το τεράστιο πολιτικό κόστος που θα έχει μια τέτοια αλλαγή, η οποία θα έχει  αντίκτυπο στον πολυπληθή κλάδο των εκπαιδευτικών.  

Οφείλουμε, παρά την πικρία μας για την αστοχία που συνέβη με την ανακοίνωση της  κατανομής των μόνιμων θέσεων για την Δευτεροβάθμια ΕΑΕ, να αναγνωρίσουμε στο  Υπουργείο Παιδείας την άριστη μέχρι τώρα συνεργασία με τον σύλλογο μας  (Σ.Α.Κ.Ε.Α.) καθώς σε κάθε προσέγγισης από την πλευρά μας βρίσκουμε την «πόρτα  του ανοιχτή» για γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή προτάσεων για την βελτίωση της  Ειδικής Αγωγής στο σύνολο της.  

Σταθήκαμε αρωγός στην προσπάθεια του υπουργείου ώστε να βοηθήσουμε η εκπαίδευση να ταξιδεύσει σε ήρεμα νερά και να συμβάλαμε στην προσπάθεια του υπουργείου για  την αναβάθμιση της ειδικής αγωγής κάνοντας ρεαλιστικές προτάσεις. Η προσπάθεια  μας δεν θα σταματήσει εδώ και το επόμενο καλοκαίρι αναμένουμε να αποδοθεί το  ποσοστό που αξίζει στους εκπαιδευτικούς αλλά και στους μαθητές της Δευτεροβάθμιας, 

Θεωρούμε την πρόθεση του υπουργείου για νέους διορισμούς, ΔΕΣΜΕΥΣΗ. ΚΑΛΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! 

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo