ΥΠΑΙΘ: ανακοίνωση κατανομής θέσεων μονίμων διορισμών 2022

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε κατά κλάδο και ειδικότητα ή ειδίκευση τον αριθμό των κενών θέσεων που πρόκειται να

καλυφθούν με τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του ν.4589/2019

(Α΄13) στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικού έτους 2021-2022, ως ακολούθως:

Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 48

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 280

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 11

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 36

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 100

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 971

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 3.332

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 83

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 43

ΣΥΝΟΛΟ 4.904

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 51

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 307

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 321

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 57

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 67

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 288

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 61

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 33

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 67

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 5

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 42

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 16

ΠΕ33 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΜΙΘΕ) 11

ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 23

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 62

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 41

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 17

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 79

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 40

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 25

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 21

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 30

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 26

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 51

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 22

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 16

ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 3

ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ- ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 1

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 18

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 18

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 34

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 12

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 3

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 5

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 4

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 25

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1

ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 14

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 9

ΤΕ02.02 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ 1

ΣΥΝΟΛΟ 1.928

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ79, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ79 ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ79.01

ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ/ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 10

ΒΙΟΛΑ 4

ΒΙΟΛΙ 12

ΒΙΟΛΙ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) 8

ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟ 10

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ 4

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 8

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 13

ΚΑΝΟΝΑΚΙ 7

ΚΙΘΑΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 10

ΚΙΘΑΡΑ ΚΛΑΣΙΚΗ 29

ΚΛΑΡΙΝΕΤΟ 6

ΚΛΑΡΙΝΟ (ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ) 13

ΚΟΝΤΡΑΜΠΑΣΟ 3

ΚΡΟΥΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ (ΚΛΑΣΙΚΑ – ΣΥΓΧΡΟΝΑ) 18

ΚΡΟΥΣΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ 14

ΛΑΟΥΤΟ 12

ΛΥΡΑ ΠΟΝΤΙΑΚΗ 1

ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ 7

ΜΠΑΣΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 4

ΜΠΟΥΖΟΥΚΙ (ΤΡΙΧΟΡΔΟ) 15

ΟΜΠΟΕ 1

ΟΥΤΙ 4

ΠΙΑΝΟ 50

ΣΑΝΤΟΥΡΙ 8

ΣΑΞΟΦΩΝΟ (ΆΛΤΟ – ΒΑΡΥΤΟΝΟ – ΤΕΝΟΡΟ) 9

ΤΑΜΠΟΥΡΑΣ 2

ΤΟΥΜΠΑ 1

ΤΡΟΜΠΕΤΑ 11

ΤΡΟΜΠΟΝΙ 1

ΦΛΑΟΥΤΟ 10

ΣΥΝΟΛΟ 306

Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 7

ΠΕ60/61 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 155

ΠΕ70/71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 330

ΣΥΝΟΛΟ 492

Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 4

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 189

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 104

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 48

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 18

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 7

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 8

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 15

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 14

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 18

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 10

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 21

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 1

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 6

ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 4

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 41

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 1

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 1

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 1

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 16

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 11

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 3

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1

ΤΕ01.19 ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ 3

ΤΕ02.07 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1

ΣΥΝΟΛΟ 556

 

 

ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΛΑΔΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ 21

ΠΕ22 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 5

ΠΕ23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 110

ΠΕ25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ 70

ΠΕ28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 10

ΠΕ29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ 58

ΠΕ30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 109

ΔΕ01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 17

ΣΥΝΟΛΟ 400

Εάν, μετά το διορισμό των υποψηφίων του κλάδου ΠΕ 79.01, παραμένουν κενές θέσεις, δύνανται να

διορίζονται, σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εκπαιδευτικοί

του κλάδου ΤΕ16.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

ΤΖΑΤΖΟΣ ΧΡ.

📌Είμαι Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, πτυχιούχος του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Μεταπτυχιακό Τίτλο στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία, σύντομα και 2ο μεταπτυχιακό τίτλο στην οργάνωση και διοίκηση σχολικών μονάδων από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. 📌Κατέχω, τίτλο διετούς φοίτησης στο πεδίο “Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα”. 📌Από τη σχολική χρονιά 21-22 έχω διοριστεί πλέον στο Νομό Ηλείας. 📌Ασχολούμαι αρκετά με τα τεχνολογικά μέσα και την ανάπτυξη τους στην εκπαίδευση και τα μοναδικά "δεσμά" που έχω είναι τα κιτρινόμαυρα!!

Avatar photo