Κεραμέως: με τροπολογία αφαιρείται η δυνατότητα διορισμού για 3 χρόνια από την ειδική στη γενική και το αντίστροφο

Η Κεραμέως αφαίρεσε τη δυνατότητα διορισμού στη γενική από τους νεοδιόριστους της ειδικής και το αντίστροφο.

Όπως σας είχαμε γράψει πριν λίγο καιρό το ΥΠΑΙΘ είχε κάνει σαφές προς όλους οτι θα φροντίσει να τηρηθούν οι ισορροπίες.. ένα θέμα συζήτησης στους εκπαιδευτικούς κύκλους ήταν η αφαίρεση δυνατότητας μεταπήδησης από την ειδική στη γενική…το επόμενο που είχε “τάξει” ήταν οι περιοχές διορισμού..

Οψομεθα, για τους ενδιαφερόμενους που ρωτάνε!!

Τροπολογία αφαιρεί για 3 χρόνια τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς να διεκδικούν νέο διορισμό ή πρόσληψη.

Η τροπολογία που κατατέθηκε:

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5Α του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), περί του αποκλεισμού από τους διορισμούς και προσλήψεις κατά το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση του διορισμού και τα δύο επόμενα σχολικά έτη των εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) οι οποίοι διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή αναλαμβάνουν υπηρεσία και, μέσα σε ένα έτος από τη δημοσίευση του διορισμού στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως, παραιτούνται, αντικαθίσταται και η παρ. 5Α διαμορφώνεται ως εξής:

5Α. Εκπαιδευτικοί και μέλη Ε.Ε.Π. ή ΕΒ.Π., οι οποίοι έχουν διοριστεί ή διορίζονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με το παρόν, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναλάβει ή αναλαμβάνουν υπηρεσία ή όχι, αποκλείονται από νέο διορισμό ή πρόσληψη στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για τρία (3) έτη από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αν το Τρίτο έτος αποκλεισμού συμπίπτει με το Πρώτο έτος ισχύος νέων πινάκων κατάταξης, τα πρόσωπα που αποκλείονται μπορούν να διοριστούν ή προσληφθούν μόνο κατά το δεύτερο έτος ισχύος των νέων πινάκων.»

Μερικά από τα αρνητικά σχόλια συναδέλφων οπως μας στάλθηκαν για την εν λόγω τροπολογία:

Δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη. Θα ήταν δικαιο αν δεν υπήρχε κανένας απολύτως περιορισμός στις μεταθέσεις αποσπάσεις. Απο τη στιγμή που υπάρχουν βλακώδεις και εντελώς ανούσιοι περιορισμοί…ειναι αλλη μια ….

Οποίος νομοθετεί φραγμούς στις υπηρεσιακές μεταβολές απλά μας δείχνει οτι δεν αντιλαμβάνεται πως λειτουργεί η εκπ/ση..και μετά σπεύδει να κανει τετοιες τροπολογίες της ντροπής..

Δεν καταλαβαίνουν οτι οι υπηρεσιακές μεταβολές δεν επηρεάζουν σε κανενα βαθμό αρνητικά την λειτουργία και το δημόσιο συμφέρον επειδή ειναι αδαείς με το αντικείμενο αν και νομοθετες…

Δεν υπέγραψαν οι τότε διορισμένοι σύμφωνα με την τότε τροπολογία; Πώς αλλάζεις ένα νόμο και μάλιστα με αναδρομική ισχύ.