Διαμαρτυρία της ΠΟΣΕΕΠΕΑ για την κατανομή των 8586 θέσεων διορισμών για το Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.

Αξιότιμες κυρία Υπουργέ, κυρία Υφυπουργέ,

αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Σας γνωρίζουμε ότι η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο του Ε.Ε.Π. και του Ε.Β.Π., καλύπτει συνδικαλιστικά το Ε.Ε.Π. και το Ε.Β.Π. που υπηρετεί με μόνιμο διορισμό ή ως αναπληρωτές στην Ειδική και Γενική Εκπαίδευση καθώς και στα ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ..

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει αιτηθεί συνάντηση από 21-04-2022 (αρ.πρωτ.11) ώστε να πραγματοποιηθεί διάλογος για τα σοβαρά και σημαντικά ζητήματα που έχουν τεθεί έως τώρα. Στο συγκεκριμένο αίτημα, ενώ η Ηγεσία του ΥΠΑΙΘ είχε απαντήσει θετικά, στη συνέχεια το ανέβαλλε χωρίς πραγματική αιτία και δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι σήμερα. Ακόμη, σας έχει ήδη υποβάλλει προτάσεις σχετικά με ζητήματα ΕΕΠ-ΕΒΠ αναφορικά με τους διορισμούς με το υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου 17/14-06-2022 υπόμνημα για τους διορισμούς, για το οποίο, επίσης, δεν έχει λάβει επίσημη απάντηση.

Το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΕΠΕΑ δια της παρούσης διαμαρτύρεται έντονα προς όλες τις κατευθύνσεις για τη φημολογούμενη κατανομή των 8586 θέσεων διορισμών στην Ειδική Εκπαίδευση και για την άδικη και άνιση μεταχείριση για τα μέλη των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ), που άοκνα στηρίζουν για χρόνια την Ειδική Εκπαίδευση στη χώρα μας.

Οι ειδικότητες των ΕΕΠ-ΕΒΠ, που ως επί το πλείστον είναι εκείνες που προσδίδουν την έννοια της υποστήριξης στην Ειδική Αγωγή για εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών μάθησης και εξατομικευμένων προσεγγίσεων για τους μαθητές, υπονομεύονται και υποτιμούνται! Οι μαθητές με αναπηρία χρήζουν υποστήριξης για να μπορούν να φοιτήσουν και να συμπεριληφθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Είναι άνισο, άδικο και σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει αναφορικά με την κατανομή στην Ειδική Αγωγή, η Πρωτοβάθμια διορίζει στο 100% των οργανικών κενών της, η Δευτεροβάθμια στο 50% των κενών της και το ΕΕΠ-ΕΒΠ στο 30% των κενών του.

Απαιτούμε και διεκδικούμε από το Υπουργείο Παιδείας:

–   Να ληφθούν άμεσα υπόψη στον υπολογισμό της κατανομής τα ορθώς καταγεγραμμένα οργανικά κενά  ΕΕΠ- ΕΒΠ σε ΣΜΕΑΕ, σε ΕΔΥ και ΚΕΔΑΣΥ.

– Να υπολογιστούν οι προσλήψεις αναπληρωτών σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΑΣΥ, ΕΔΥ δεδομένου ότι αυτές αφορούν σε τοποθετήσεις με κέντρο τις ΣΜΕΑΕ και, ειδικά όταν το 77% του συνολικού ποσοστού ΕΕΠ-ΕΒΠ είναι αναπληρωτές.

Όποιος γνωρίζει και νοιάζεται πραγματικά για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση δεν μπορεί παρά να υποστηρίζει την αναγκαιότητα της υποστήριξης στα ΣΜΕΑΕ – ΚΕΔΑΣΥ – ΕΔΥ από ΕΕΠ- ΕΒΠ.