Βορίδης : Μόνιμοι και συμβασιούχοι θα ενταχθούν στο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Στην αναφορά του ο υπουργός τόνισε ότι το συγκεκριμένο έργο είναι ένα σημείο έναρξης της ψηφιακής πραγματικότητας στο δημόσιο. Όπως τόνισε και ο ίδιος έχουν γίνει τρεις προσπάθειες στο παρελθόν για το συγκεκριμένο έργο αλλά όλες απέτυχαν, η διαφορά με αυτές της τρεις προσπάθειες είναι ότι τώρα υπάρχει ανάδοχος του έργου και υπάρχει και το χρονοδιάγραμμα των 36 μηνών για την παράδοση του.

Στο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα ανήκει όλο το σύνολο του δημοσίου, ακόμα και οι ένστολοι και αφορά τα υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,  αυτό υπολογίζεται σε 540.000 μόνιμους υπαλλήλους και κοντά στους  200.000 υπαλλήλους που είναι με συμβάσεις. Το κόστος της υλοποίησης του έργου θα κυμανθεί στα 10.000.000 ευρώ όπου θα αντληθούν από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ο υπουργός έθεσε ότι το πρώτο set υπηρεσιών θα είναι έτοιμο προς χρήση στο 18μήνο.

 

Το Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS) είναι ένα εξειδικευμένο σύστημα λογισμικού (software), που υποστηρίζει όλες τις λειτουργίες/εργασίες του Ανθρώπινου Δυναμικού κάθε Φορέα. Μια ενιαία κεντρική υποδομή για τη Διοίκηση – Διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού στη δημόσια διοίκηση.

 

 • Οι βασικοί στόχοι οι οποίοι επιδιώκονται είναι:
  • Η υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό,
  • Η εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για τη διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού και παρακολούθησή της
  • Η απάλειψη των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για κάθε φορέα της δημόσιας διοίκησης
 • Το HRMS υλοποιείται στο πλαίσιο  3 υποέργων:
 • 1.Υπηρεσίες διαχείρισης και υποστήριξης του Συστήματος
  2.Υπηρεσία Λειτουργίας Συστήματος
  3.Υπηρεσίες υλοποίησης και παραμετροποίησης Συστήματος για λοιπούς φορείς
 • Οι λειτουργικές περιοχές του HRMS αφορούν:
  • Τον πυρήνα του ΣΔΑΔ
 • Το Μητρώο του Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Τα Ψηφιακά Οργανογράμματα
 • Τα Περιγράμματα Θέσης
  • Τη Διαχείριση Πρόσληψης και Ενσωμάτωσης Υπαλλήλων
 • Προγραμματισμό Προσλήψεων
 • Διαδικασία Πρόσληψης
 • Κινητικότητα
 • Ενσωμάτωση νεοπροσλαμβανομένων
  • Διαχείριση Απουσιών – Άδειες Προσωπικού – Ωράρια
  • Προαγωγές – Επιλογές κι τοποθετήσεις προϊσταμένων
  • Διαχείριση Απόδοσης
 • Στοχοθεσία
 • Αξιολόγηση
  • Πειθαρχικές Διαδικασίες – Ηθικές Αμοιβές
  • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
  • Διασύνδεση με τρίτα συστήματα (Διαλειτουργικότητα με τα συστήματα των Φορέων που έχουν οριζόντια αρμοδιότητα σε διαδικασίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού όπως ενδεικτικά (ΑΣΕΠ, ΕΚΔΔΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, e-ΔΑΥΚ της Υπηρεσίας Συντάξεων, Ενιαία Αρχή Πληρωμής, ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, Διαύγεια, ΓΓΠΣ κ.α.).
 • Πληροφόρηση – Ενημέρωση πολιτών: Πρόσβαση των πολιτών στο σύνολο των πληροφοριών, νόμων, κανονισμών και εγγράφων που αφορούν στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης.

ΠΗΓΗ